×
  • یكشنبه ٢ مهر ١٤٠٢
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

اطلاعیه آزمون مصاحبه بهورزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خرداد ماه 1401

پیرو برگزاری آزمون کتبی مورخه 20/12/1400 و بکارگیری نیروی بهورز به صورت قراردادی و پیمانی پس از طی دوره اموزشی بدینوسیله نتایج آزمون مذکور به میزان حداکثر 3 برابر ظرفیت (در صورت وجود داوطلب با کسب حدنصاب نمره آزمون) جهت دعوت به فرایند مصاحبه به شرح ذیل اعلام می گردد

تذکرات:

- مصاحبه از بین داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول به میزان 3-1 برابر ظرفیت پذیرش به شرط کسب حدنصاب نمره آزمون ، به عمل خواهد آمد که معادل 40 % از کل نمره آزمون را به خود اختصاص میدهد.

-داوطلبین پس از انجام مصاحبه، از میان بالاترین امتیازات هر خانه بهداشت به میزان حداکثر دو برابر ظرفیت (اصلی و ذخیره) براساس مجموع نمرات کتبی( 60%)  و مصاحبه (40%) و سایر اولویت های قانونی به هسته گزینش دانشگاه معرفی می گردند

نکته : کسب حد نصاب نمره آزمون کتبی ، شرط لازم (و نه کافی(  داوطلبان به منظور شرکت در آزمون مصاحبه می باشد.

-اعلام نتایج اولیه دال براستخدام شرکت کننده نمیباشد و نتیجه نهایی پس از انجام فرآیند مصاحبه و اعمال امتیازات قانونی و تایید توسط هسته گزینش مشخص خواهد شد

-دعوت به مصاحبه هیچگونه حقی برای داوطلبین ایجاد نخواهدکرد

-چنانچه در هریک از مراحل پذیرش خلاف واقع بودن اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرزگردد مراحل طی شده در ازمون کان لم یکن تلقی میگردد و حتی در صورت شرکت درکلاسهای اموزشی ضمن اخراج ،داوطلب موظف به پرداخت کلیه هزینه های دوره اموزشی میباشد و در صورت صدور حکم شروع بکارحکم صادره لغو و بلا اثر میگردد،و فرد خاطی علاوه برپرداخت هزینه ها به دلیل ایجادخسارت مالی و از دست رفتن فرصت برای سایرداوطلبین موردپیگرد قانونی قرار خواهدگرفت

-اطلاع رسانی پذیرفته شدگان اولیه به میزان حداکثر 3 برابر ظرفیت (در صورت وجود داوطلب دارای حد نصاب نمره آزمون ) انجام گردیده است.

- به استناد بند 18 تذکرات آگهی منتشره آزمون ، در صورت وجود داوطلب ایثارگر واجد شرایط در هر یک از شغل محل ها اولویت با داوطلب ایثارگر خواهد بود.

- معرفی شدگان به مصاحبه با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر( اصل شناسنامه و یا اصل کارت ملی ) در تاریخ ها و ساعت های اعلام شده در محل مصاحبه حضور بهم رسانند. 

-عدم حضوردرجلسه مصاحبه به منزله انصراف قطعی می باشد

لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تایید صلاحیت عمومی و انتخاب اصلح توسط هسته گزینش دانشگاه اعلام میگردد0

 

گروه بندی دعوت شدگان به مصاحبه استخدام بهورزی (خرداد 1401)
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر محل مورد تقاضا نام شهرستان زمان حضور (ساعت) تاریخ و روز مصاحبه
1 ام البنین عضدی یدالله ارکان بجنورد 8 1401/3/31
2 مهدیه اکبری خلیل اله ارکان بجنورد 8
3 ندا محمدی صفر محمد قوچ قلعه بجنورد 8
4 صدیقه روحانی  محمد علی طراقی ترک بجنورد 9
5 سمیرا داوری محمد مراد یکه سعود سفلی راز و جرگلان 9
6 افسانه کوهی آنه دردی یکه سعود سفلی راز و جرگلان 9
7 آرزو وطن خواه چری محمد حسن رسالت فاروج 10
8 زهرا شیردل محمد رضا چخماقلو مانه و سملقان 10
9 سمانه حیدری غلامعلی قسطی مانه و سملقان 10
10 فاطمه عباسی نورعلی قره جرباط جاجرم 11
11 آرزو هدایتی رضا دهگاه بجنورد 11
12 مریم رحمانی علی امیر آباد قاضی بجنورد 11
13 زهرا علیزاده تقی  امیر آباد قاضی بجنورد 12
14 شهلا زمانه ساز صفرمحمد امیر آباد قاضی بجنورد 12
15 فاطمه وزیری قنبرعلی بدرانلو بجنورد 12
16 مریم بیدل اکبر بدرانلو بجنورد 13
17 ملیحه رمضانی رمضان بدرانلو بجنورد 13
18 سیمین محسنی عبدالعلی حسن آباد بجنورد 8 1401/4/1
19 محترم پسندیده قدرت حسن آباد بجنورد 8
20 عاطفه ایزدی گل محمد حسن آباد بجنورد 8
21 سحر آبرون مسلم دراقانلو بجنورد 8
22 فاطمه قنبری عبداله دراقانلو بجنورد 9
23 زینب محمدی مقصود دراقانلو بجنورد 9
24 هدیه رحمتی قربانعلی شاه اجاقی بجنورد 9
25 پگاه دل افروز حسین شاه اجاقی بجنورد 9
26 مریم کارآموز علی عبدل آباد بجنورد 10
27 زهره نیک تاب حبیب اله عبدل آباد بجنورد 10
28 هدیه عبداله آبادی ایشان عبدل آباد بجنورد 10
29 پروانه  سنجری حسینعلی قلعه شعبان بجنورد 10
30 شهربانو یزدانی رمضان قلعه شعبان بجنورد 11
31 سارا محمدی محسن قلعه شعبان بجنورد 11
32 رقیه جهانی سلمان قلعه جق بجنورد 11
33 زینب محمدی علی اصغر قلعه جق بجنورد 11
34 سمانه رحمانی سبز علی قلعه جق بجنورد 12
35 اعظم حضرتی فتح اله قصر قجر بجنورد 12
36 کلثوم لطیفی مرتضی قصر قجر بجنورد 12
37 منصوره رضایی حسن قصر قجر بجنورد 12
38 تهمینه مجرد غضنفر نجف آباد بجنورد 13
39 فاطمه رمضانی حمزه نجف آباد بجنورد 13
40 آذر مشکینی رضاقلی نجف آباد بجنورد 13
41 آسیه نفس زاده شمس الدین باغلق راز و جرگلان 8 1401/4/4
42 منیره رمضانپور رمضان تازه قلعه راز و جرگلان 8
43 بهناز یزدانی اصلان تازه قلعه راز و جرگلان 8
44 راضیه خسروی یونس توتلی راز و جرگلان 8
45 حدیثه پاکزاد حسین قوش تپه راز و جرگلان 9
46 عاطفه دین پناه حیدرعلی قوش تپه راز و جرگلان 9
47 گلناز امانی جمشید قوش تپه راز و جرگلان 9
48 مرضیه تاج پسند اراز اشتوت راز و جرگلان 9
49 طیبه پیل تن شامحمد اشتوت راز و جرگلان 10
50 علطفه تاج پسند شامحمد اشتوت راز و جرگلان 10
51 گلناز فرخ قربان نیاز بشدره راز و جرگلان 10
52 فاطمه رحمانی ولی بشدره راز و جرگلان 10
53 فرشته بهور قربانقلی بشدره راز و جرگلان 11
54 فاطمه کمالی حسین داشلی قلعه راز و جرگلان 11
55 آزاده شاکرنیا عیدمحمد داشلی قلعه راز و جرگلان 11
56 معصومه شمسا آتا داشلی قلعه راز و جرگلان 11
57 طاهره مرادی دواق محمد کرپشتلی راز و جرگلان 12
58 سمیرا ساجدی قربان محمد کرپشتلی راز و جرگلان 12
59 آرزو مرادی صفر قلی کرپشتلی راز و جرگلان 12
60 زینب درخشان رسول یکه صعود علیا راز و جرگلان 12
61 منصوره دهش پیغمبر قلی یکه صعود علیا راز و جرگلان 13
62 سمیه درخشان پژو آتا محمد یکه صعود علیا راز و جرگلان 13
63 فائزه پیرزاده عبدالله توپکانلو شیروان 8 1401/4/5
64 زهرا کوهستانیان علی اکبر چلو شیروان 8
65 سمانه فرزانه نایب علی چلو شیروان 8
66 مریم تیموریان کرمعلی کارخانه قند شیروان 8
67 شمسی تقی زاده رضا قلعه چه شیروان 9
68 مهری رمضانیان علی خان قلندر آباد شیروان 9
69 فائزه آذری مسعود بوانلو شیروان 9
70 فائزه قوی هیکل محمد بوانلو شیروان 9
71 پرستو اسدالله زاده غضنفر بوانلو شیروان 10
72 زهرا محمدی هادی حلوا چشمه شیروان 10
73 مهدیه میرزایی اله نظر خیرآباد شیروان 10
74 مهتاب نظرزاده بابا نظر خیرآباد شیروان 10
75 خدیجه میرزایی اله نظر خیرآباد شیروان 11
76 شکوفه روئین تن سلطانعلی سرداب شیروان 11
77 محدثه قدوسی امید سرداب شیروان 11
78 خورشید براتپور براتعلی سرداب شیروان 11
79 عطیه تحفه ایرج سرداب شیروان 12
80 زینب صداقت محمد حسین آباد شیروان 12
81 مرضیه رضوانی مهدی سنجد شیروان 12
82 زینب درگاهی مسعود سنجد شیروان 12
83 گلثوم مرواریدی علیرضا سنجد شیروان 12
84 کتایون کریمی محمود اسفجیر فاروج 8 1401/4/6
85 سیده فاطمه عبدالهی مایوان سید محمد چوکانلو فاروج 8
86 منیره رضایی پیرعلی حسن رستم آباد فاروج 8
87 اعظم رهنماء الله نظر برگر فاروج 8
88 زهرا مهربان علی برگر فاروج 9
89 زهره احمد زاده خرق رمضانعلی خرق فاروج 9
90 فاطمه رازقی خرق غلام حسن خرق فاروج 9
91 زهرا نباتیان محمد رسول  خرق فاروج 9
92 ریحانه سادات حسینی سعادتقلی سید علی رسالت فاروج 10
93 زینب رهبری غلامحسن صفدرآباد فاروج 10
94 یاسمین دهقان عباسعلی صفدرآباد فاروج 10
95 بهاره محمدی صفدر آبادی محمود صفدرآباد فاروج 10
96 زهرا عفیفی حسین کواکی فاروج 11
97 محدثه ناصری رشوانلو رمضان کواکی فاروج 11
98 لاله حسین زاده محمد رضا کواکی فاروج 11
99 فاطمه گوهری قربانقلی زرد مانه و سملقان 11
100 عایشه فروتن یعقوب کهنه جلگه مانه و سملقان 12
101 زینب یزدانی نورمراد گرماب مانه و سملقان 8 1401/4/7
102 پریسا جلایر خانگلدی دشتک علیا مانه و سملقان 8
103 سمیه یوز باشی قربان محمد دشتک علیا مانه و سملقان 8
104 سارا فروتن قربان طغان شورسو مانه و سملقان 8
105 مریم آرام کریم شورسو مانه و سملقان 9
106 زهرا داوودی آبدوغی  جمال فتح اله مانه و سملقان 9
107 فرشته ولی نژاد صفر فتح اله مانه و سملقان 9
108 زهرا فروتن محمد کاریز اراز مانه و سملقان 9
109 رحیمه محمدی خداوردی کاریز اراز مانه و سملقان 10
110 رابعه شایگان محمد نور کاریز اراز مانه و سملقان 10
111 عاطفه رحمتی خلیل  امند مانه و سملقان 10
112 صالحه چپری قربان نیاز اینچه سفلی مانه و سملقان 10
113 فرشته خواجه قامت محمد اینچه سفلی مانه و سملقان 11
114 سمانه افروغ ولی الله قلی جاجرم 11
115 هایده نصیری محمد قلی جاجرم 11
116 آرزو حسن زاده رضا چهارچوبه گرمه 11
117 زهرا رایگان الله وردی چهارچوبه گرمه 12
118 نرگس رجبی حسنعلی بیدک گرمه 12
119 سکینه عباسی عظیم بیدک گرمه 12
120 زکیه سهرابی محمد بیدک گرمه 12
             
** مکان مصاحبه:
بجنورد ،خیابان حر،روبروی مرکز بهداشت شهرستان،سالن اجتماعات مرکز خدمات جامع سلامت شهری حر –طبقه دوم
*** نکته: 
داوطلبین گرامی  (( یک ساعت قبل از زمان اعلام مصاحبه در مکان فوق حضور یابید ))

                                                                                                    در پناه حق موفق و سربلند باشید 

                                                                                                                      کمیته جذب و پذیرش بهورز   
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر