ارتباط با ما


آدرس : بجنورد، جاده اركان، نرسيده به بيمارستان امام حسن عليه السلام

تلفن  دفتر رياست: 31513001-058

کد پستی : 9453155166

فکس: 31513014-058

پست الکترونیک : ..@nkums.ac.ir

پیش شماره 085-3151

نام واحد

نام کاربر

شماره تلفن

فاوا

مهندس حاتمی

3000

دفتر ریاست

آقای قنبری

3001

ریاست پزشکی

دکتر نامدار

3002

معاون آموزشی

دکتر عباسپور

3003

معاون آموزش بالینی

 

3004

معاون پژوهشی

دکتر عظیمیان

3005

حراست

آقای حسن زاده

3006

دپارتمان فیزیولوژی

خانم دکتر کشاورزی

3007

دپارتمان میکروب

آقای دکتر کبریایی

3008

دپارتمان میکروب

آقای بشارتی

3009

آموزش پزشکی

خانم گریوانی

3010

آموزش پزشکی

خانم صدرا

3011

آموزش پزشکی

خانم فیروزه

3012

آموزش پزشکی

خانم رستمی

3013

فکس دانشکده پزشکی

مصطفی نبوی

3014

دبیرخانه

خانم ثابت قدم

3015

مرکز گیاهان دارویی

 

3016

دستگاه FXS  دفتر ریاست پزشکی

مصطفی نبوی

3017

امور هیات علمی

خانم غفوری

3018

     

نام واحد

نام کاربر

شماره تلفن

پژوهش

خانم بهزادفر

3019

امور فرهنگی دانشجویی

آقای پیمان

3020

دپارتمان فیزیولوژی

آقای دکتر ملازاده

3021

دپارتمان فیزیولوژی

آقای دکتر بیباک

3022

دپارتمان میکروب

آقای دکتر شفیعی

3023

دپارتمان میکروب

آقای برزگر

3024

دپارتمان میکروب

آقای دکتر قاسم زاده

3025

هیات علمی

خانم گودرزی

3026

امور عمومی

آقای نبوی

3030

امور عمومی

آقای قنبری

3031

مسئول امور مالی

آقای نجفی

3032

نگهبانی

 

3033

کارپرداز

آقای رستگار

3034

انباردار

آقای عیدی

3035

کارگزینی

خانم ناصری

3036

آبدارخانه

آبدارخانه دانشکده پزشکی

3037

کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی

خانم صباغیان

3038

کارشناس مالی

خانم ایمنی

3039

فکس کارپردازی

حسین رستگار

3040

دستگاه FXS  کارپردازی پزشکی

حسین رستگار

3041

 

جستجو
متن تبریک روز پدر (۸۲۸۱ بازدید)
تبريك روز ماما (۳۸۳۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...