معرفي واحد روابط عمومی


درباره روابط عمومي

درباره روابط عمومی

"دايره المعارف " وبستر " مي نويسد روابط عمومي همان چيزي است که اگر درست شناخته شود و به طور اصولي به آن پرداخته شود عنصري اساسي براي به تحقق پيوستن ارزشها، ايجاد تفاهم متقابل، درک درست واقعيت، موقعيتهاي شغلي و اجتماعي و صدها هدف ديگر است."

"جايگاه علمي روابط عمومي نه تبليغ؛ بلكه تبيين جايگاه سامانه در جامعه و تبيين فرآيندهاي درون سامانه براي مديريت است."

روابط عمومي در متن است نه در حاشيه، ضرورت است نه لوکس، در خود مديريت است نه در بيرون آن، پس حق است اگر بگوييم هر مديريتي سزاوار همان روابط عمومي است که دارد."

"روابط عمومي يک حرفه و شغلي است که تعدادي از علوم را به کمک مي گيرد تا ارتباطي دو سويه را بين سازمان و مخاطب برقرار نمايد."

"روابط عمومي هنر است، علم است، فن است. روابط عمومي آيينه تمام‌نماي سازمان و جايگاه دريافت و انتقال اطلاعات است."

"روابط عمومي را بايد بخشي از فرآيند «مديريت» دانست و نه ابزاري براي اعمال مديريت. به عبارت ديگر روابط عمومي يك سامانة اجرايي در نظام مديريت محسوب نمي­شود بلكه يك سامانة مشورتي در فرآيند تصميم سازي و سياست گذاري است."

"اتكاء برتحقيق به معناي واقعيت بي­ پيراية هر پديده، اين امكان را براي روابط عمومي بوجود مي­ آورد كه تصميم سازي سازمان را در بهترين جهت هدايت كند."

"نقش روابط عمومی ایجاد ارتباط بین واحدهای درون سازمانی، بوسیله فراهم کردن زمینه اشتراک گذاری اطلاعات، تجهیزات و دانش هر واحد، برای بکارگیری همۀ ظرفیت ها و توانمندی های موجود سازمان می باشد."

"نقش روابط عمومی ایجاد مخازن اطلاعات درون سازمانی و مدیریت دانش سازمان می باشد."

"روابط عمومي، واحدي ارتباطي است كه به صورت پل ارتباطي بين مردم و دستگاه مي‌باشد. شناسنامة هر دستگاه، بايد در روابط عمومي باشد. آرشيو هر دستگاه نيز، بايد در روابط عمومي باشد."


جستجو
متن تبریک روز پدر (۸۳۶۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...