سه شنبه ٢٠ تير ١٣٩٦ -عملکرد


سال 1394

اهم عملکرد مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد در بخش جاری و عمرانی در سال 1394

- تهيه موافقتنامه بودجه اي سال 94 و اصلاحيه بودجه تفصيلي سال 93 در برنامه های بهداشت ودرمان ، آموزش

- تهیه و تنظیم پیش نویس موافقتنامه های عمرانی و پروژه های دانشگاه و ارائه و پیگیری تا حصول نتیجه به استانداری خراسان شمالی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری

-  بررسي هزينه كرد و  پيشرفت فيزيكي جهت پروژه هاي سال های گذشته وتعيين ميزان اعتبار موردنياز پروژه هاي تكميلي

-  تهيه و ارسال فرمها ي كميسيون ماده 215 برنامه پنجم طرحها  و پروژه هاي پيشنهادي  و  پروژه های مصوب شده در سفر مقام معظم رهبری و هیئت محترم دولت به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- پیگیری جهت دریافت ردیفهای اعتباری بهداشت ، درمان و آموزش از وزارت متبوع و اختصاص به واحدهای تابعه

- پیگیری جهت دریافت اعتبارات طرح تحول سلامت

مصوبات سفر ریاست محترم جمهور
 1. اختصاص مبلغ 290 میلیارد ریال جهت احداث بیمارستان جایگزین شهر شیروان در طی سال های 1394 و 1395
 2. اختصاص مبلغ 510 میلیارد ریال جهت تکمیل بیمارستان آموزشی امام رضا (ع) شهر بجنورد در طی سال های 1394 و 1395
 3. اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال جهت تبدیل بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان جاجرم به 64 تختخوابیدر سال 1394
 4. اختصاص مبلغ 30 میلیارد ریال جهت تکمیل بخش جدید سوختگی بیمارستان امام علی (ع) شهر بجنورد در سال1394

 

سال 1393

اهم عملکرد مدیریت بودجه برنامه ای در بخش جاری و عمرانی در سال 1393

- تهيه موافقتنامه بودجه اي سال 93 و اصلاحيه بودجه تفصيلي سال 92 در برنامه های بهداشت ودرمان ، آموزش

- تهیه و تنظیم پیش نویس موافقتنامه های عمرانی و پروژه های دانشگاه و ارائه و پیگیری تا حصول نتیجه به استانداری خراسان شمالی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری

- بررسي هزينه كرد و  پيشرفت فيزيكي جهت پروژه هاي سال های گذشته وتعيين ميزان اعتبار موردنياز پروژه هاي تكميلي

- تهيه و ارسال فرمها ي كميسيون ماده 215 برنامه پنجم طرحها  و پروژه هاي پيشنهادي  و  پروژه های مصوب شده در سفر مقام معظم رهبری و هیئت محترم دولت به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- پیگیری جهت دریافت ردیفهای اعتباری بهداشت ، درمان و آموزش از وزارت متبوع و اختصاص به واحدهای تابعه

- پیگیری جهت دریافت اعتبارات طرح تحول سلامت

- تامین اعتبار بابت توسعه و تکمیل بخشهای بستری بیمارستانهای استان پیرو سفر مقام عالی وزارت

 

سال 1392

اهم عملکرد مدیریت بودجه برنامه ای در بخش جاری وعمرانی در سال 1392

- تهيه موافقتنامه بودجه اي سال 92 و اصلاحيه بودجه تفصيلي سال 91 در برنامه های بهداشت ودرمان ، آموزش

- تهیه و تنظیم پیش نویس موافقتنامه های عمرانی و پروژه های دانشگاه و ارائه و پیگیری تا حصول نتیجه به استانداری خراسان شمالی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری

-  بررسي هزينه كرد و  پيشرفت فيزيكي جهت پروژه هاي سال های گذشته وتعيين ميزان اعتبار موردنياز پروژه هاي تكميلي

- تهيه و ارسال فرمها ي كميسيون ماده 215 برنامه پنجم طرحها  و پروژه هاي پيشنهادي  و  پروژه های مصوب شده در سفر مقام معظم رهبری و هیئت محترم دولت به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

- پیگیری جهت دریافت ردیفهای اعتباری بهداشت ، درمان و آموزش از وزارت متبوع و اختصاص به واحدهای تابعه

مصوبات سفرمقام معظم رهبری
 1. اختصاص مبلغ 70 میلیارد ریال جهت خرید تجهیزات پزشکی برای بیمارستانها ی استان در سال 1392 و 1393 تبصره:اختصاص 10میلیارد ریال جهت خرید تجهیزات بخش سوختگی
 2. اختصاص مبلغ 30میلیارد ریال جهت احداث 7 پایگاه بهداشتی شهری در سطح استان
 3. اختصاص مبلغ 15 میلیلرد ریال برای احداث 15 پایگاه اورژانس جاده ای و شهری  در سطح استان طی سال های 92 و93
 4. اختصاص مبلغ 30میلیارد جهت احداث مرکز بهداشتی درمانی  روستائی در سطح استان طی سال های 92 و 93
 5. اختصاص مبلغ 350 میلیارد ریال جهت تکمیل بیمارستان 280 تختخوابی امام رضا(ع) تا پایان سال های 91 تا 93 تبصره: تجهیز از محل منابع وزارت بهداشت
 6. اختصاص مبلغ 35میلیارد ریال جهت احداث و تجهیز کلینیک تخصصی در بجنورد  طی سال های 92 و 93
 7. اختصاص مبلغ 40میلیارد ریال جهت احداث  و تجهیز مرکز تشخیص سرطان در بجنورد طی سال های 92 و 93
 8. اختصاص مبلغ 50میلیارد ریال جهت احداث و تجهیز دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی استان پس از اخذ مجوز کمیسیون ماده 215
 9. اختصاص مبلغ 40 میلیارد ریال برای احداث و تجهیز بخش جراحی قلب باز بیمارستان امام علی(ع) طی سال های 92 و 93
 10. احداث دانشکده دندانپزشکی  در استان تا پایان سال 1394 پس از اخذ مجوز کمیسیون موضوع ماده 215 قانون برنامه پنجم
جستجو
اخبار (۲۷۷۸ بازدید)
بودجه ریزی عملیاتی (۱۴۳۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...