سه شنبه ٢٠ تير ١٣٩٦ -معرفی مدیر


نام و نام خانوادگی : روح الله نادر محمدی ناظر

سمت : مدیر برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس حسابداری

سابقه کاری : 18 سال

تلفن تماس : 05831511224

ایمیل : bodjeh@nkums.ac.ir 

 

ماموریت و شرح وظایف

مطالعه و شناخت سياست هاي كلي و خط مشي هاي اساسي كشور و دستورالعمل ها و بخشنامه ها و ابلاغيه هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارت متبوع و ضوابط اجرائي بودجه جهت تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي، موافقتنامه هاي مربوط به بودجه و هماهنگي و همكاري جهت تكميل و تنظيم آنها

۲ـ برگزاري جلسات كميته تخصيص در راستاي اجرايي شدن مفاد ماده ۲۴ آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها

۳ـ نظارت بر تخصيص اعتبار و توزيع عادلانه منابع مالی به واحدهاي تابعه با توجه به عملكرد و نياز واحدها و بودجه مصوب و تخصيص ابلاغيه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و پيش بينی آينده 

۴ـ نظارت بر تهيه شاخص هاي بودجه اي و برآورد هزينه واحد و مقايسه با بودجه مصوب و پيگيري كسريهاي احتمالي بودجه از طريق مراجع ذيربط

طراحی الگوهای مناسب و تلاش در جهت استقرار نظام بودجه ريزی عملياتی

نظارت بر اجراي بودجه با توجه به عملكرد واحدها و تهيه نمودارها و جداول مقايسه اي هزينه ها، اعتبارات تخصيصي، درآمدها، رديف هاي بودجه و تجزيه و تحليل آنها و گزارش انحرافات احتمالي در كميته تخصيص و ارائه راهكار

ارائه راهكارها و برنامه هاي لازم در جهت استفاده بهينه از منابع موجود

شركت در جلسات و سمينارهاي مرتبط با بودجه

اظهار نظر در خصوص امكان و يا عدم امكان جذب نيروي انساني جديد از نظر تأمين منابع مالي مورد نياز

10ـ اخذ برنامه هاي پيشنهادي واحدهاي تابعه جهت طرح در كميته تخصيص و اختصاص اعتبارات لازم بر اساس اولويت در سقف اعتبارات

11ـ انجام ساير امور محوله طبق نظر مافوق

جستجو
اخبار (۳۴۵۹ بازدید)
بودجه ریزی عملیاتی (۱۵۰۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...