سه شنبه ٢٠ تير ١٣٩٦ -کارشناس بودجه تملک سرمایه ای


معرفی :

نام و نام خانوادگی : حبیب خوشدل

سمت : کارشناس بودجه تملک سرمایه ای

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

تلفن تماس : 31511169 - 058

 

شرح وظایف :

1-تخصيص بودجه عمراني در سطح ملی و استانی به بخشهای بهداشت ، درمان ،آموزش و پشتیبانی

2- تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي ( عمراني ) و به تفكيك : بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

3-تنظيم اصلاحيه موافقتنامه ها

4-  تهيه شناسنامه عمراني جهت واحدها

5-تنظيم و ارسال فرمهاي بودجه جهت دريافت اطلاعات واحدها

6- مبادله موافقتنامه هاي عمراني با مراجع ذيصلاح شامل : ( معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزي استانداري خراسان شمالی )

7 -نظارت بر اجراي بودجه بر اساس اطلاعات دريافتي از  واحدها و تجزيه و تحلیل

8- برآورد هزينه هاي واحدهاي تابعه و ابلاغ تخصيص بودجه

9-مطالعه و تدوين شاخص هاي جذب بيشتر منابع از مراجع ذيصلاح ( وزارت متبوع ، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ، استانداري استان و معاونت برنامه ريزي استانداري )

10- پيگيري در راستاي اجرايي نمودن مصوبات سفر مقام معظم رهبري و رئيس جمهور محترم به استان

11- جمع آوري اطلاعات و مكاتبات واحد هاي تابعه درخصوص طرحهاي نيمه تمام و احداثي 

12- ارائه نظرات و تعامل با واحدهای مرتبط و نیز مسئول واحد بودجه در خصوص روند بهبود فرايندها

جستجو
اخبار (۳۶۳۶ بازدید)
بودجه ریزی عملیاتی (۱۵۳۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...