يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مدیریت امور هیات علمی


وظایف امور هیأت علمی

دوشنبه ١٣ آبان ١٣٩٢ ساعت ١٠:٢٥ ق.ظ   ( بازدید : 3390 نفر )


وظايف اداره امور هيئت علمي

دفتر امور علمي در راستاي عمل به تعهدات خود در قبال اساتيد دانشگاه به عنوان متصدي رسيدگي به امور هيأت علمي، انجام وظايف زير را بعهده دارد:

1. مديريت فرآيند ترفيع اعضاء هيات علمي دانشگاه (با همكاري با EDC)

2. كنترل و بررسي پرونده ترفيع در هماهنگي با دانشكده ها و تشكيل جلسات شوراي ترفيع (با همكاري با EDC)

3. ابلاغ راي نهايي شوراي ترفيع و ذخيره پژوهشي به اعضاء هيات علمي و رئيس دانشكده

4. حفظ و نگهداري سوابق ترفيع و به روز نمودن اطلاعات در سيستم مربوطه

5. تهيه پايگاه اطلاعات از سوابق ترفيع پايه اعضاء هيات علمي وارائه گزارشات دوره اي به مسئولين دانشگاه

6. نظارت براجراي برنامه ها وفعاليت هاي آموزشي اعضاءهيات علمي شامل: بررسي مجوز تشكيل كلاس ازنظر مدرك مدرس، تعداددانشجويان و...، درخواست ليست دروس ارائه شده درهرترم، بررسي ومطابقت آن باضوابط ورفع مشكلات احتمالي، وروداطلاعات مربوطه درسيستم ارزشيابي (با همكاري با مدير آموزش)

7. مديريت فرآيند مستمر ارزشيابي كيفيت آموزشي اعضاء هيات علمي دانشگاه (با همكاري با EDC)

8. ورود اطلاعات پرسشنامه هاي نظرخواهي كيفيت آموزشي كليه اعضاء هيات علمي ثابت و مدعو در سيستم مربوطه مطابق با ضوابط وليست دروس ارائه شده ( در هر نيمسال تحصيلي) (با همكاري با EDC)

9. تجزيه و تحليل ارزشيابي دروس و ارائه نتايج هر درس به اعضاء هيات علمي و رئيس دانشكده

10. تهيه و تنظيم گزارشات تحليلي ارزيابي كيفيت تدريس به تفكيك گروه، بخش، دانشكده، رتبه كيفي، رتبه كل و ... جهت ارائه به هيات رئيسه دانشگاه و ساير واحدهاي مرتبط در هر نيمسال تحصيلي

11. نظارت و كنترل كارشناسي قراردادهاي حق التدريس اعضاء هيات علمي دانشگاه (با همكاري با مدير آموزش)

12. برنامه ريزي ومديريت انتخاب استاد نمونه دانشگاه (با همكاري با EDC)

13. مديريت فرآيند اعطاء پايه تشويقي اعضاء هيات علمي (از جمع آوري اطلاعات تا اخذ تائيديه شوراي نشانها) (با همكاري با EDC)

14. هماهنگي و تشكيل جلسات سالانه شوراي نشانها

15. برنامه ريزي و برگزاري مراسم گراميداشت روز استاد

16. اعلام نظر در خصوص بررسي همكاري آموزشي اعضاي هيات علمي با ساير دانشگاهها و ماموريت روزانه آنان

17. بررسي وبازنگري آئين نامه هاودستورالعملهاي مرتبط باامورمختلف اعضاءهيات علمي وارائه پيشنهادات لازم

18. راه اندازي سيستم هاي مكانيزه درامورمختلف اعضاء هيات علمي(ترفيع، ارتقاء، ارزشيابي، حق التدريس و ... )

19. همكاري در تدوين Home Page معاونت آموزشي دانشگاه (دفتر امور هيات علمي) و جمع آوري اطلاعات امور مختلف

20. انجام ساير امور مربوط به اعضاء هيات علمي (محوله از سوي معاون آموزشي و رئيس دانشگاه)


منبع : مدیریت امور هیات علمی دانشگاه چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.
جستجو
وظایف امور هیأت علمی (۳۳۹۰ بازدید)
جشنواره شهید مطهری (۲۸۶۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...