پلاک کوبی تشک های موّاج اهدایی

456 ١٠:٢٢ ق.ظ

پلاک کوبی دو دستگاه تشک موّاج اهدایی مرحوم، زنده یاد حاج احمد الیاسی به بیمارستان امام علی علیه السلام بجنورد توسط اداره سازمان های مردم نهاد و خیّرین سلامت دانشگاه انجام شد.

لازم به توضیح است پلاک کوبی اموال اهدایی خیّرین عزیز جزء وظایف این اداره بوده و اطلاع رسانی موضوع به ایشان نیز در برنامه های آتی این مدیریت قرار دارد.

 

 

 


از مجموع 2 رأی