پلاک کوبی ویلچرهای اهدائی

442 ١٠:٢٣ ق.ظ

دو عدد ویلچر اهدایی مرحومه صغری گریوانی(گلشنی) پلاک کوبی شد.

این ویلچرها در فروردین ماه امسال به بخش شیمی درمانی سرپایی بیمارستان امام علی(علیه السلام) اهدا گردیده است و در حال بهره برداری می باشند.