اتاق فکر

139 ١٢:٧ ب.ظ

حمایت از ایده های خلاقانه و نوآورانه

به اتاق فکر شرکت نورسا دانشوران خوش آمدید!


از مجموع 2 رأی

فاقد نظر