ارزیابی مهارتهای ارتباطی پرسنل

به موقع در بخش حضور و جهت تحویل بیمار حاضر میشود
با بیمار با خوشرویی و احترام برخورد میکند
مقررات پوشش و يونيفرم مصوب ( فرم، حجاب، اتیكت) رعايت را میکند
به آموزه های دینی، فرهنگی و معنوی توجه می نماید
خود را به مددجو معرفي مي كند.
به اعتقادات بیمار احترام میگذارد
منشور حقوق بیمار را می داند و برای بیمار توضیح میدهد
در تابلوی مشخصات بیمار، نام پرستار زیر نام پزشک معالج قید میشود
بیمار را با نام و نام خانوادگي صحيح صدا مي كند.
بیمار را با محیط بخش ، زنگ احضار آشنا می سازد
با ساير اعضاي تيم بهداشتي با احترام برخورد مي كند.
به بیمار در مورد انجام مراقبتها توضيح مي دهد.
جهت حفظ آرامش مددجو، افزایش امنیت بیمار و کاهش سر و صدای بخش اقدامات لازم صورت می گیرد
به سوالات بیمار در مورد روند درمان پاسخ مي دهد.
همكاران را با نام خانوادگي صدا مي نمايد.
هنگام انجام مراقبتها حريم شخصي مددجو، رازداری را رعايت مي كند. (كشيدن پاراوان،رعايت پوشش بیمار)
فرآیند حفاظت از وسايل و اموال بیمار می داند و رعایت مي نمايد .
پوشش اسلامي را بر اساس الگوي سازماني رعايت مي كند (عدم استفاده از زيورآلات، لاك، آرايش و ...).
سلسله مراتب اداري را رعايت مي نمايد.