متاسفانه بازه زمانی مجاز جهت ارسالال اطلاعات به پایان رسیده است.
بازه زمانی مجاز : ١٣٩٦/٩/٥ الی ١٣٩٦/٩/١٥

مسابقه به مناسبت هفته بسیج

نام و نام خانوادگی
1-کدام شاخص در بسیجی بودن مورد تاکید مقام معظم رهبري است؟
2- جمله "بسیج لشگر مخلص خداست که دفتر تشکیل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضاء نموده اند" از کیست؟
3- تشکیل بسیج به چه هدفی به فرمان امام خمینی صورت گرفت؟
4- لقب پدر صنایع موشکی سپاه به کدام شهید تعلق دارد؟
5- بسیج در ماه .................. به فرمان ................. تشکیل شد و در سال ............. با تصویب در مجلس شوراي اسلامی رسمیت پیدا کرد.
6- کدام شاخص در بسیج بودن مورد تاکید مقام معظم رهبری است؟
7-این جمله از کیست؟ "حرکت بسیج یک حرکت خردمندانه و منطقی و استوار و کاملا حکیمانه است"
8- ماموریت اصلی بسیج طبق شرح وظایف اصلی خود چیست؟
9- با توجه به فرموده حضرت امام خمینی(ره) بسیج باید مورد توجه کدام قشر و نهاد قرار گیرد؟
10- این سخن از کیست؟ "بسیج میقات پا برهنگان و معراج پاك اندیشه اسلامی است."
11- نویسنده کتاب لهوف ( مقتل شهیدان کربلا ) کیست؟
12- اقامه مجلس عزا بر سید الشهدا در روز اربعین به دستور چه کسی انجام شد؟:
13- لقب اختصاصی حضرت سیدالشهداء (ع) چیست؟:
14- بر اساس زیارت اربعین کدامیک از ویژگیهاي امامان است؟
15- این حدیث شریف از کیست؟سجود بر تربت حسین(ع) حجابهاي هفتگانه را کنار می زند