News RSS Feed fa-IR ١٤٠٠/٣/٣٠ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به سایت دانشکده دندان پزشکی بجنورد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی دانشکده دندان پزشکی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/71428/دانشکده دندان پزشکی بجنورد دانشکده دندان پزشکی،دارای 29هیئت علمی و بیش از 211 دانشجو با کادر درمانی و متخصص دندان پزشکی ١٣٩٩/٩/١٩