News RSS Feed fa-IR ١٤٠٢/٣/١٣ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به سایت جدید معاونت آموزش - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی پیام سرپرست معاونت آموزشی در پی شهادت سرباز خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/91715/پیام سرپرست معاونت آموزشی در پی شهادت سرباز خراسان شمالی ١٤٠٢/٣/٧ در شورای آموزشی دانشگاه؛  راه‌اندازی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/91708/در شورای آموزشی دانشگاه؛  راه‌اندازی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت ١٤٠٢/٣/٧ در شورای آموزشی دانشگاه؛ راه‌اندازی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/91706/در شورای آموزشی دانشگاه؛ راه‌اندازی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت ١٤٠٢/٣/٧ امتحانات کاغذی دانشجویان به صورت تجمیعی برگزار می شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/91698/امتحانات کاغذی دانشجویان به صورت تجمیعی برگزار می شود ١٤٠٢/٣/٧ اطلاعیه دعوت از اساتید دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/91671/اطلاعیه دعوت از اساتید دانشگاه از اساتید و متخصصین دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی جهت ضبط برنامه غیرحضوری (مجازی) با امتیازهای آموزش مداوم دعوت به عمل می آید. ١٤٠٢/٣/٦ امتحانات کاغذی دانشجویان به صورت تجمیعی برگزار می شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/91685/امتحانات کاغذی دانشجویان به صورت تجمیعی برگزار می شود ١٤٠٢/٣/٦ انتصاب سركار خانم دكتر زهره عباسي از سوی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/91627/انتصاب سركار خانم دكتر زهره عباسي از سوی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ١٤٠٢/٣/٣ به مناسبت سوم خرداد سالگرد آزاد سازی خرمشهر، به همت امور بانوان دانشگاه و دانشکده پرستاری همایش پیاده روی و روایتگری از دوران دفاع مقدس همراه با قرائت زیارت عاشورا برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/91585/به مناسبت سوم خرداد سالگرد آزاد سازی خرمشهر، به همت امور بانوان دانشگاه و دانشکده پرستاری همایش پیاده روی و روایتگری از دوران دفاع مقدس همراه با قرائت زیارت عاشورا برگزار شد ١٤٠٢/٣/٢ سرپرست دانشکده دندان پزشکی منصوب شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/91536/سرپرست دانشکده دندان پزشکی منصوب شد سرپرست دانشکده دندان پزشکی خراسان شمالی با حکم معاون آموزشی دانشگاه منصوب شد. ١٤٠٢/٣/١ مراسم جشن ولادت باسعادت حضرت معصومه(س) در معاونت آموزشی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/91504/مراسم جشن ولادت باسعادت حضرت معصومه(س) در معاونت آموزشی برگزار شد ١٤٠٢/٢/٣١ امور کنسولگری دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/91389/امور کنسولگری دانشجویان غیر ایرانی ١٤٠٢/٢/٢٧ انتصاب سرپرست جدید مرکز آموزشی فوریت های پزشکی شهرستان مانه و سملقان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/91364/انتصاب سرپرست جدید مرکز آموزشی فوریت های پزشکی شهرستان مانه و سملقان ١٤٠٢/٢/٢٧ انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/90362/انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٤٠٢/٢/٦ بازدید سرزده معاون آموزشی دانشگاه و تیم همراه از بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/87572/بازدید سرزده معاون آموزشی دانشگاه و تیم همراه از بیمارستان امام حسن (ع) ١٤٠١/١٠/١٨ جلسه هم اندیشی بامسئولین دانشگاه های آزاد بجنورد و شیروان با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/87477/جلسه هم اندیشی بامسئولین دانشگاه های آزاد بجنورد و شیروان با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه برگزار شد ١٤٠١/١٠/١٤ جلسه هم اندیشی بامسئولین دانشگاه های آزاد بجنورد و شیروان با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/87476/جلسه هم اندیشی بامسئولین دانشگاه های آزاد بجنورد و شیروان با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه برگزار شد ١٤٠١/١٠/١٤ به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، جلسه بازدید اعتباربخشی گروه هوشبری صبح دو شنبه با حضور معاون آموزشی دانشگاه و نمایندگان وزارت بهداشت جهت اعتبارسنجی برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/87421/به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، جلسه بازدید اعتباربخشی گروه هوشبری صبح دو شنبه با حضور معاون آموزشی دانشگاه و نمایندگان وزارت بهداشت جهت اعتبارسنجی برگزار شد. ١٤٠١/١٠/١٣ راهنما دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/87180/راهنما ١٤٠١/١٠/٤ آیین نامه ها و قوانین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/87178/آیین نامه ها و قوانین ١٤٠١/١٠/٤ فرم ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/87175/فرم ها ١٤٠١/١٠/٤ فرآیند ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/87174/فرآیند ها ١٤٠١/١٠/٤ فرآیند ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/87179/فرآیند ها ١٤٠١/١٠/٤ سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/86959/سایت معاونت آموزشی ١٤٠١/٩/٢٧ پورتال بین الملل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/86740/پورتال بین الملل دانشگاه ١٤٠١/٩/٢٢ مدیریت امور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/86535/مدیریت امور هیئت علمی ١٤٠١/٩/١٥