News RSS Feed fa-IR ١٤٠٠/٥/٧ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به اداره شاهد و ایثارگر - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی تمدید ثبت نام ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/75431/تمدید ثبت نام ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی تا روز جمعه چهارم تیرماه سال جاری تمدید شد. ١٤٠٠/٤/٢ ارائه برنامه ترم تابستانی 1400 برای دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه‌‎های علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/75291/ارائه برنامه ترم تابستانی 1400 برای دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه‌‎های علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار می نماید ١٤٠٠/٣/٢٣ شعار سال 1400 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/74933/شعار سال 1400 ١٤٠٠/٣/٣ کسب مقام سوم در رشته پلانک توسط دانشجوی دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/74896/کسب مقام سوم در رشته پلانک توسط دانشجوی دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشجوی دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی؛ مقام سوم را در رشته پلانک کسب کرد. ١٤٠٠/٣/٢ جلسه مشترک معاونت آموزشی دانشگاه با بنیادشهید استان و شهرستان برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/73911/جلسه مشترک معاونت آموزشی دانشگاه با بنیادشهید استان و شهرستان برگزار شد. ١٤٠٠/١/١٦ «پنجمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار» ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور آغاز شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/73861/«پنجمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار» ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور آغاز شد. ١٤٠٠/١/١٤ برگزاری اولین المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/72249/برگزاری اولین المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اولین المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می‌کند ١٣٩٩/١٠/٣٠ رئیس اولین المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان شاهد و ایثارگر منصوب شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/72248/رئیس اولین المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان شاهد و ایثارگر منصوب شد رئیس اولین المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان شاهد و ایثارگر منصوب شد. ١٣٩٩/١٠/٣٠ اول تا ششم دی ماه؛ زمان ثبت نام «نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر» ورودی نیمسال دوم 99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/71616/اول تا ششم دی ماه؛ زمان ثبت نام «نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر» ورودی نیمسال دوم 99 زمان ثبت نام «نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر» ورودی نیمسال دوم 99، در روزهای دوشنبه اول دی ماه الی شنبه 6 دی ماه 99 تعیین شد. ١٣٩٩/٩/٢٩ دسترسی به کتاب «اطلس یادمان شهدای گمنام دانشگاه های علوم پزشکی کشور» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/71297/دسترسی به کتاب «اطلس یادمان شهدای گمنام دانشگاه های علوم پزشکی کشور» فایل PDF کتاب «اطلس یادمان شهدای گمنام دانشگاه های علوم پزشکی کشور» منتشر و قابل دسترسی است. ١٣٩٩/٩/١٥ آغاز ثبت نام «نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر» از 8 الی 24 آذرماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/71293/آغاز ثبت نام «نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر» از 8 الی 24 آذرماه ثبت نام «نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر» ورودی 99، از 8 آذر ماه آغاز و تا پایان روز 24 آذر ماه 99 ادامه خواهد داشت. ١٣٩٩/٩/١٥ تغيير زمان فرآيند ثبت نام دانشجويان شاهد و ايثارگر در سامانه انتقال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/70876/تغيير زمان فرآيند ثبت نام دانشجويان شاهد و ايثارگر در سامانه انتقال ١٣٩٩/٨/٢٥ اعلام شرایط و زمان ثبت نام انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/70663/اعلام شرایط و زمان ثبت نام انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی شرایط و زمان ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی در سال تحصیلی جدید اعلام شد. ١٣٩٩/٨/١٧ تمدید ثبت نام انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی سال های قبل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/70658/تمدید ثبت نام انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی سال های قبل مهلت ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی ورودی سال های قبل تمدید شد. ١٣٩٩/٨/١٧ تمدید ثبت نام در سامانه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/69260/تمدید ثبت نام در سامانه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر ١٣٩٩/٦/١١ رفع اشکال فنی سامانه انتقالی شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/69014/رفع اشکال فنی سامانه انتقالی شاهد و ایثارگر ١٣٩٩/٦/١ راه اندازی سامانه ارتباط نزدیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/68844/راه اندازی سامانه ارتباط نزدیک ١٣٩٩/٥/٢٥ نقل و انتقالات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی آغاز شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/68841/نقل و انتقالات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی آغاز شد. ١٣٩٩/٥/٢٥ تمدید ثبت نام ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/68070/تمدید ثبت نام ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی ثبت نام ترم تابستانی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی تمدید شد. ١٣٩٩/٤/١٤ آغاز ثبت نام دوره ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی در سال جاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/67535/آغاز ثبت نام دوره ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی در سال جاری ثبت نام دوره ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی شروع شد. ١٣٩٩/٣/٢١ کسب رتبه سوم توسط دانشجوی شاهد و ایثارگر زهرا سمیعی در چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63946/کسب رتبه سوم توسط دانشجوی شاهد و ایثارگر زهرا سمیعی در چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار دانشجوی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، حائز کسب رتبه سوم در چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار شد. ١٣٩٨/١٠/٧ نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63643/نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 بازه زمانی ثبت درخواست انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در سامانه نقل و انتقالات اعلام شد. ١٣٩٨/٩/٢٦ برگزاری جلسه مشترک ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه با بنیادشهید و امور ایثارگران استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63446/برگزاری جلسه مشترک ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه با بنیادشهید و امور ایثارگران استان جلسه مشترک ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر با بنیادشهید و امور ایثارگران برگزارشد. ١٣٩٨/٩/١٩ برگزاری چهارمین جشنواره آموزشی ، تحصیلی جایزه ملی ایثار ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/62686/برگزاری چهارمین جشنواره آموزشی ، تحصیلی جایزه ملی ایثار ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه از برگزاری چهارمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد. ١٣٩٨/٨/١٩ راه اندازی سامانه الکترونیکی نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/60852/راه اندازی سامانه الکترونیکی نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر راه اندازی شد. ١٣٩٨/٦/١٦ دیدار معاون فرهنگی دانشگاه از خانواده‌های دانشجویان جانباز و آزاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/60199/دیدار معاون فرهنگی دانشگاه از خانواده‌های دانشجویان جانباز و آزاده معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه به همراه تنی چند از مدیران دانشگاه از دو خانواده دانشجوی جانباز و آزاده دیدار و دلجویی کردند. ١٣٩٨/٥/٣٠ برگزاری ترم تابستان در دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/58649/برگزاری ترم تابستان در دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران واحدهای ترم تابستانی سال 98 را به شیوه نوین ارائه می نماید. ١٣٩٨/٤/٩ برگزاری ترم تابستانی توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/58625/برگزاری ترم تابستانی توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر ترم تابستانی برگزار می نماید . ١٣٩٨/٤/٥ قابل توجه دانشجويان متقاضي ترم تابستان سال 98 مقطع دكتري عمومي رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/58015/قابل توجه دانشجويان متقاضي ترم تابستان سال 98 مقطع دكتري عمومي رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي ١٣٩٨/٣/١١ 16 آذرماه - تبریک روز دانشجو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/53270/16 آذرماه - تبریک روز دانشجو ١٣٩٧/١٠/١٦ همایش سالانه ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/52225/همایش سالانه ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار شد ١٣٩٧/٩/١٢ برگزاری سومین جشنواره جایزه ملی ایثار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/52067/برگزاری سومین جشنواره جایزه ملی ایثار ١٣٩٧/٩/٧ برگزاری ترم تابستانی سال تحصیلی 97-96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/48695/برگزاری ترم تابستانی سال تحصیلی 97-96 ١٣٩٧/٤/١٦ جلسه کارشناسان ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی در تاریخ هشتم بهمن ماه 1396در محل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/44397/جلسه کارشناسان ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی در تاریخ هشتم بهمن ماه 1396در محل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید ١٣٩٦/١١/٢٥ برگزاری جلسه انتخاب داشجویان برتر شاهد و ایثارگر کلان منطقه 9 کشوری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/42616/برگزاری جلسه انتخاب داشجویان برتر شاهد و ایثارگر کلان منطقه 9 کشوری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ١٣٩٦/١٠/٩ تودیع و معارفه مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/42369/تودیع و معارفه مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه ١٣٩٦/١٠/٣ اعلام نتیجه مسابقه افق محرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/41648/اعلام نتیجه مسابقه افق محرم ١٣٩٦/٩/١٣ برگزاری دومین جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/41174/برگزاری دومین جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار ١٣٩٦/٨/٢٣ برگزاری گردهمایی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر با رویکرد توجیهی برای دانشجویان جدیدالورود سالجاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/40410/برگزاری گردهمایی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر با رویکرد توجیهی برای دانشجویان جدیدالورود سالجاری ١٣٩٦/٨/١ برگزاری گردهمایی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر با رویکرد توجیهی برای دانشجویان جدیدالورود سالجاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/40409/برگزاری گردهمایی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر با رویکرد توجیهی برای دانشجویان جدیدالورود سالجاری ١٣٩٦/٨/١ جلسه پایانی نشریه افق و برنامه ریزی در خصوص برگزاری گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود سال تحصیلی 97-96 برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/39859/جلسه پایانی نشریه افق و برنامه ریزی در خصوص برگزاری گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود سال تحصیلی 97-96 برگزار شد. ١٣٩٦/٧/١٧ قابل توجه کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی نقل و انتقال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/39584/قابل توجه کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی نقل و انتقال ١٣٩٦/٧/٥ جلسه بنیادشهید شهرستان با ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاهها برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/38423/جلسه بنیادشهید شهرستان با ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاهها برگزار شد ١٣٩٦/٦/٤ اطلاعیه برگزاری ترم تابستانی 96-95 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/36800/اطلاعیه برگزاری ترم تابستانی 96-95 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ١٣٩٦/٤/١٠ اطلاعیه ترم تابستانی 96 ویزه دانشجویان شاهد و ایثارگر - دانشگاه شاهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/36636/اطلاعیه ترم تابستانی 96 ویزه دانشجویان شاهد و ایثارگر - دانشگاه شاهد ١٣٩٦/٣/٣١ جلسه نشست ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه با بنیادشهید و امور ایثارگران شهرستان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/36436/جلسه نشست ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه با بنیادشهید و امور ایثارگران شهرستان برگزار شد ١٣٩٦/٣/٢٤ برگزاری ترم تابستان 96-95 در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/36251/برگزاری ترم تابستان 96-95 در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ١٣٩٦/٣/٢٠ جلسه هماهنگی نشریه افق دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/36129/جلسه هماهنگی نشریه افق دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار گردید ١٣٩٦/٣/١٦ اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/34940/اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی برگزار گردید ١٣٩٦/٢/١٠ اطلاعیه جشنواره نشریات تیتر 10 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/33901/اطلاعیه جشنواره نشریات تیتر 10 ١٣٩٥/١٢/٢٢ انتصاب جناب آقای دکتر داود نودهی به عنوان مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/33686/انتصاب جناب آقای دکتر داود نودهی به عنوان مدیر ستاد شاهد و ایثارگر ١٣٩٥/١٢/١٤ تودیع و معارفه مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/33685/تودیع و معارفه مدیر ستاد شاهد و ایثارگر ١٣٩٥/١٢/١١ آغاز برگزاری کلاس زبان انگلیسی ویزه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/33012/آغاز برگزاری کلاس زبان انگلیسی ویزه دانشجویان شاهد و ایثارگر ١٣٩٥/١١/٢٠ آغاز ثبت نام از پذیرفته شدگان نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/32896/آغاز ثبت نام از پذیرفته شدگان نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 ١٣٩٥/١١/١٧ همایش تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی و پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه ی 9 کشوری برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/32474/همایش تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی و پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه ی 9 کشوری برگزار گردید. ١٣٩٥/١٠/٢٠ ثبت نام کلاس کامپیوتر و زبان ویزه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/31871/ثبت نام کلاس کامپیوتر و زبان ویزه دانشجویان شاهد و ایثارگر ١٣٩٥/١٠/١١ تبریک روز دانشجو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/30343/تبریک روز دانشجو ١٣٩٥/٩/١٧ گردهمایی دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/30222/گردهمایی دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور برگزار شد. ١٣٩٥/٨/٢٩ اطلاعیه - کپی رایگان مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/28516/اطلاعیه - کپی رایگان مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر ١٣٩٥/٨/٣ دستورالعمل اجرایی انتخاب دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی برای شرکت در جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/28002/دستورالعمل اجرایی انتخاب دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی برای شرکت در جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار ١٣٩٥/٧/١٧ بازدید معاون آموزشی دانشگاه از روند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/27803/بازدید معاون آموزشی دانشگاه از روند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ١٣٩٥/٧/١٠ مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/27584/مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود 95 ١٣٩٥/٧/٢ جلسه هم اندیشی دبیران ستاد شاهد دانشگاههای شهرستان بجنورد در بنیادشهید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/27236/جلسه هم اندیشی دبیران ستاد شاهد دانشگاههای شهرستان بجنورد در بنیادشهید ١٣٩٥/٦/٢١ جلسه جمع بندی مطالب نشریه افق دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/26699/جلسه جمع بندی مطالب نشریه افق دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار شد ١٣٩٥/٦/٩ برگزاری جلسه بنیادشهید و ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/26581/برگزاری جلسه بنیادشهید و ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه ١٣٩٥/٦/٧ هفته دولت و روز کارمند بر کلیه کارکنان تبریک و تهنیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/26445/هفته دولت و روز کارمند بر کلیه کارکنان تبریک و تهنیت باد ١٣٩٥/٦/٢ برگزاری نشست هم اندیشی مدیران/دبیران ستاد شاهد و ایثارگر کلان منطقه 9 کشوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/26292/برگزاری نشست هم اندیشی مدیران/دبیران ستاد شاهد و ایثارگر کلان منطقه 9 کشوری ١٣٩٥/٥/٣٠ 17 مرداد روز خبرنگار گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/26037/17 مرداد روز خبرنگار گرامی باد ١٣٩٥/٥/١٧ جلسه شورای اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/24646/جلسه شورای اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار گردید ١٣٩٥/٤/٢٩ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (شعبه پردیس) ترم تابستانی برگزار می نماید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/20944/دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (شعبه پردیس) ترم تابستانی برگزار می نماید ١٣٩٥/٣/٢٩ ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/19855/ماه مبارک رمضان ١٣٩٥/٣/٢٢ برگزاری ترم تابستانی 95 در دانشگاه علوم پزشکی البرز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/19838/برگزاری ترم تابستانی 95 در دانشگاه علوم پزشکی البرز ١٣٩٥/٣/٢٢ سوم خرداد ، سالروز فتح خرمشهر گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/19211/سوم خرداد ، سالروز فتح خرمشهر گرامی باد ١٣٩٥/٣/٣ جلسه بررسی گزارش عملکرد دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/18474/جلسه بررسی گزارش عملکرد دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار گردید ١٣٩٥/٢/٥ سال نو مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/18031/سال نو مبارک ١٣٩٥/١/١٥ سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/18034/سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل ١٣٩٥/١/١٥ 22 بهمن ماه بر ملت شهید پرور ایران مبارکباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/17222/22 بهمن ماه بر ملت شهید پرور ایران مبارکباد ١٣٩٤/١١/٢٣ روز پرستار گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/17221/روز پرستار گرامی باد ١٣٩٤/١١/٢٣ بازدید مسئولین اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت از ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/16476/بازدید مسئولین اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت از ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه ١٣٩٤/١٠/١٤ جشن طولانی ترین انتظار ویزه دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/16290/جشن طولانی ترین انتظار ویزه دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار شد ١٣٩٤/١٠/٣