News RSS Feed fa-IR ١٤٠٣/٤/٢ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی کارگاه : سرچ مقدماتی و پیشرفته در گوگل اسکالر و ساینس دایرکت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/70191/کارگاه : سرچ مقدماتی و پیشرفته در گوگل اسکالر و ساینس دایرکت ١٣٩٩/٧/٢٣ کارگاه : سرچ مقدماتی و پیشرفته در پایگاه داده Scopus و pubmed دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/70192/کارگاه : سرچ مقدماتی و پیشرفته در پایگاه داده Scopus و pubmed ١٣٩٩/٧/٢٣ کارگاه: کارگاه اول پروپوزال نویسی (انتخاب موضوع، بیان مسئله، ضرورت انجام طرح) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/70194/کارگاه: کارگاه اول پروپوزال نویسی (انتخاب موضوع، بیان مسئله، ضرورت انجام طرح) ١٣٩٩/٧/٢٣ کارگاه: مقاله خوانی و تکنیک های ترجمه مقالات انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/70193/کارگاه: مقاله خوانی و تکنیک های ترجمه مقالات انگلیسی ١٣٩٩/٧/٢٣ چه کارگاه هایی قرار است در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شود ؟! دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/70190/چه کارگاه هایی قرار است در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شود ؟! ١٣٩٩/٧/٢٣ "کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی جانی دوباره گرفت... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/70189/"کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی جانی دوباره گرفت... ١٣٩٩/٧/٢٣ انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه (در سه ماهه اول سال 1399) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/68273/انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه (در سه ماهه اول سال 1399) ١٣٩٩/٢/١٧ انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه (در سه ماهه چهارم سال 1398) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/68278/انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه (در سه ماهه چهارم سال 1398) ١٣٩٨/١٠/٤ افتخاری دیگر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63350/افتخاری دیگر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٨/٩/١٦ گزارش تصویری از روز اول جشنواره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63349/گزارش تصویری از روز اول جشنواره ١٣٩٨/٩/١٦ برگزیده شدن دوتیم کانون کارافرینی دانشگاه علوم پزشکی (لوزج انگور و قرص جوشان) در استارت آپ انگور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63348/برگزیده شدن دوتیم کانون کارافرینی دانشگاه علوم پزشکی (لوزج انگور و قرص جوشان) در استارت آپ انگور ١٣٩٨/٩/١٦ کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی برگزار می کند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63347/کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی برگزار می کند ١٣٩٨/٩/١٦ اعلام نتایج پذیرفته شدگان دوازدهمین کنگره ی بین المللی آزمایشگاه و بالین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63346/اعلام نتایج پذیرفته شدگان دوازدهمین کنگره ی بین المللی آزمایشگاه و بالین ١٣٩٨/٩/١٦ هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63229/هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران ١٣٩٨/٩/١١ برگزاری کارگاه عنوان نویسی, بیان مسئله و مرور متون توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی(۹۸/۰۹/۰۷) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63228/برگزاری کارگاه عنوان نویسی, بیان مسئله و مرور متون توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی(۹۸/۰۹/۰۷) ١٣٩٨/٩/١١ برگزاری کارگاه عنوان نویسی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی(۹۸/۰۸/۳۰) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63227/برگزاری کارگاه عنوان نویسی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی(۹۸/۰۸/۳۰) ١٣٩٨/٩/١١ دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با محوریت ویژه تغذیه و سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63115/دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با محوریت ویژه تغذیه و سلامت ١٣٩٨/٩/٦ برگزاری کارگاه سرچ علمی و آشنایی با پایگاه های استنادی معتبر توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63124/برگزاری کارگاه سرچ علمی و آشنایی با پایگاه های استنادی معتبر توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی ١٣٩٨/٨/٢٣ برگزاری اولین جلسه free discussion توسط واحد ترجمه و تالیف کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63123/برگزاری اولین جلسه free discussion توسط واحد ترجمه و تالیف کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری. ١٣٩٨/٨/٢٠ افتخار آفرینی در پنجمین فن بازار ملی سلامت چابهار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63122/افتخار آفرینی در پنجمین فن بازار ملی سلامت چابهار ١٣٩٨/٨/١٧ دومین جشنواره ایده های نوآورانه آموزشی همزمان با بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ فروردین سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63121/دومین جشنواره ایده های نوآورانه آموزشی همزمان با بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ فروردین سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد. ١٣٩٨/٨/١٠ کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری مامایی برگزار می کند :دومین مدرسه پروپوزال نویسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63120/کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری مامایی برگزار می کند :دومین مدرسه پروپوزال نویسی ١٣٩٨/٨/٧ برگزاری اولین جلسه free discussion توسط واحد ترجمه و تالیف کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63119/برگزاری اولین جلسه free discussion توسط واحد ترجمه و تالیف کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری. ١٣٩٨/٨/١ اولین همایش کشوری دانشجویی اخلاق حرفه ای مورخه ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار می گردد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63118/اولین همایش کشوری دانشجویی اخلاق حرفه ای مورخه ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار می گردد. ١٣٩٨/٧/٣٠ کارگاه ثبت اختراع و تاسیس شرکت های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63116/کارگاه ثبت اختراع و تاسیس شرکت های دانش بنیان ١٣٩٨/٧/٢١ کارگاه ثبت اختراع و تاسیس شرکت های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/63117/کارگاه ثبت اختراع و تاسیس شرکت های دانش بنیان ١٣٩٨/٧/١٨ جلسه کمیته تحقیقات مرکزی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/58866/جلسه کمیته تحقیقات مرکزی دانشگاه ١٣٩٨/٤/١٦ 📌اطلاعیه در خصوص عضوگیری زیرواحد  ترجمه کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی❗️🔊 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/57498/📌اطلاعیه در خصوص عضوگیری زیرواحد  ترجمه کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی❗️🔊 📌اطلاعیه در خصوص عضوگیری زیرواحد  ترجمه کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی❗️🔊 ١٣٩٨/٢/١٨ مقام‌ برتر در زمینه ارائه پوستر در سیزدهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور توسط جناب آقای سالار پوربرات کسب شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/58865/مقام‌ برتر در زمینه ارائه پوستر در سیزدهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور توسط جناب آقای سالار پوربرات کسب شد ١٣٩٨/٢/٧ کنگره شرق کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/58862/کنگره شرق کشور ١٣٩٨/٢/٢ انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/58425/انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه ١٣٩٨/١/٢٥ پژوهشگر و فناور برتر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/58861/پژوهشگر و فناور برتر دانشجویی ١٣٩٧/١٢/٩ مدرسه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/58860/مدرسه پژوهش ١٣٩٧/١١/٢٩ ارائه پوستر در دومین کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/58869/ارائه پوستر در دومین کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری ١٣٩٧/١١/٢٠ کسب مقام پوستر برگزیده در ششمین کنگره اخلاق پزشکی ایران توسط سالار پوربرات دبیر کمیته تحقیقات پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/58859/کسب مقام پوستر برگزیده در ششمین کنگره اخلاق پزشکی ایران توسط سالار پوربرات دبیر کمیته تحقیقات پرستاری و مامایی ١٣٩٧/١٠/١٧ جلسه شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/58858/جلسه شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ١٣٩٧/١٠/٥ کارگاه ثبت اختراع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/58857/کارگاه ثبت اختراع ١٣٩٧/٩/٢٨ برگزاری کارگاه فتوشاپ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/58855/برگزاری کارگاه فتوشاپ ١٣٩٧/٨/٨ جشنواره معرفی منتخبین ایده پروری در حوزه سرطان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/48584/جشنواره معرفی منتخبین ایده پروری در حوزه سرطان ١٣٩٦/١٢/٢٢ اطلاعیه برگزاری جشنواره "معرفی منتخبین ایده پروری در حوزه سرطان" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/48600/اطلاعیه برگزاری جشنواره "معرفی منتخبین ایده پروری در حوزه سرطان" ١٣٩٦/١٢/١٩ همایش پروپوزال یک برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/42212/همایش پروپوزال یک برگزار شد. ١٣٩٦/٩/٢٥ همایش سیر پژوهش برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/42210/همایش سیر پژوهش برگزار شد. ١٣٩٦/٩/٩ همایش راهبردهای پژوهش برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/42209/همایش راهبردهای پژوهش برگزار شد. ١٣٩٦/٩/٢ همایش چرا پژوهش برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/42205/همایش چرا پژوهش برگزار شد. ١٣٩٦/٨/٢٤ اطلاعیه برگزاری همایش "چرا پژوهش؟!" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/48592/اطلاعیه برگزاری همایش "چرا پژوهش؟!" ١٣٩٦/٨/٢٠ آموزش صفر تا صد جستجوی منابع پزشکی تئوری و عملی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/48562/آموزش صفر تا صد جستجوی منابع پزشکی تئوری و عملی ١٣٩٦/٨/١٦ آغاز فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویی در ترم جدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/48561/آغاز فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویی در ترم جدید ١٣٩٦/٨/٩ تمدید ارسال مقاله به هجدهمین کنگره دانشجویی سالانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/37146/تمدید ارسال مقاله به هجدهمین کنگره دانشجویی سالانه ١٣٩٦/٤/١٠ ارائه موضوع جهت برنامه ریزی سخنرانی های پژوهشی (در قالب سمینار، ژورنال کلاب، case report) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/27948/ارائه موضوع جهت برنامه ریزی سخنرانی های پژوهشی (در قالب سمینار، ژورنال کلاب، case report) ١٣٩٥/٧/١٣ کسب رتبه برتر دانشجوی نماینده دانشگاه در اولین ماراتون Systematic Review قطب دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/27439/کسب رتبه برتر دانشجوی نماینده دانشگاه در اولین ماراتون Systematic Review قطب دانشگاه علوم پزشکی مشهد 4 نماینده از دانشجویان دانشگاه در اولین ماراتون systematic review قطب دانشگاه علوم پزشکی مشهد شرکت کردند ... ١٣٩٥/٦/٢٨ ارائه مقاله دانشجویان دانشگاه در هفدمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/27438/ارائه مقاله دانشجویان دانشگاه در هفدمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور هفدمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور ... ١٣٩٥/٦/٢٨ سومین کارگاه تخصصی دیپلم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/18566/سومین کارگاه تخصصی دیپلم پژوهشی سومین کارگاه تخصصی دیپلم پژوهشی ١٣٩٥/٢/٨ آشنایی با نحوه ی تکمیل پروپوزال (دکتر رضایی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/11320/آشنایی با نحوه ی تکمیل پروپوزال (دکتر رضایی) ١٣٩٤/٣/٧ آمار در پزشکی (خانم دکتر نوروزی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/11319/آمار در پزشکی (خانم دکتر نوروزی) ١٣٩٤/٢/٢٢ جستجوی منابع پزشکی(دکتر رضایی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/11317/جستجوی منابع پزشکی(دکتر رضایی) ١٣٩٤/٢/١٦ کارگاه چرا پژوهش (دکتر وطنچیان) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/10891/کارگاه چرا پژوهش (دکتر وطنچیان) ١٣٩٤/٢/١٥ جلسه کمیته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/10821/جلسه کمیته ١٣٩٤/٢/٢ کمیته تحقیقات پزشکی برگزار میکند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/10322/کمیته تحقیقات پزشکی برگزار میکند ١٣٩٤/١/٢٠ کمیته تحقیقات پزشکی برگزار میکند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/10323/کمیته تحقیقات پزشکی برگزار میکند کمیته تحقیقات پزشکی برگزار میکند ١٣٩٤/١/٢٠ سایت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی راه اندازی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/10306/سایت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی راه اندازی شد ١٣٩٤/١/١٩ جزوه ی روش تحقیق در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/10307/جزوه ی روش تحقیق در علوم پزشکی ١٣٩٤/١/١٩ کمیته تحقیقات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/8747/کمیته تحقیقات پزشکی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی ١٣٩٣/٩/١٩