News RSS Feed fa-IR ١٤٠٣/٢/٤ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی بازدید از عملکرد واحد های تابعه در روز های نوروزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/100313/بازدید از عملکرد واحد های تابعه در روز های نوروزی ١٤٠٣/١/٨ برگزاری میز خدمت مراجعین در محل مصلی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/100089/برگزاری میز خدمت مراجعین در محل مصلی بجنورد ١٤٠٢/١٢/٢٧ چهارمین شورای راهبری دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/100088/چهارمین شورای راهبری دانشگاه ١٤٠٢/١٢/٢٧ جلسه بررسی مشکلات شبکه مانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/98527/جلسه بررسی مشکلات شبکه مانه ١٤٠٢/١٠/٢٣ برگزاری کمیته سلامت اداری در خصوص آسیب شناسی سرقت از اموال دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/98406/برگزاری کمیته سلامت اداری در خصوص آسیب شناسی سرقت از اموال دانشگاه ١٤٠٢/١٠/١٧ بازدید از عملکرد شبکه راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/97609/بازدید از عملکرد شبکه راز و جرگلان ١٤٠٢/٩/١٨ درباره سامانه رسیدگی به شکایات 190 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/97601/درباره سامانه رسیدگی به شکایات 190 ١٤٠٢/٩/١٨ تقدیر رئیس بازرسی از خانواده مرحومه ساجدی اهدا کننده عضو در روستای راستقان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/96780/تقدیر رئیس بازرسی از خانواده مرحومه ساجدی اهدا کننده عضو در روستای راستقان ١٤٠٢/٨/٢٢ دیدار با فرماندار محترم شهرستان تازه تاسیس مانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/96199/دیدار با فرماندار محترم شهرستان تازه تاسیس مانه ١٤٠٢/٨/٢ بازدید از پروژه بیمارستان 64 تختخوابی پورسینا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/96198/بازدید از پروژه بیمارستان 64 تختخوابی پورسینا ١٤٠٢/٨/٢ جلسه آموزشی و توجیهی بازرسی در شبکه راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/96123/جلسه آموزشی و توجیهی بازرسی در شبکه راز و جرگلان ١٤٠٢/٧/٣٠ جلسه هماهنگی معاونین دانشگاه و بازرسی دانشگاه با بازرسی کل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/96122/جلسه هماهنگی معاونین دانشگاه و بازرسی دانشگاه با بازرسی کل ١٤٠٢/٧/٣٠ برگزاری دوره آموزشی سلامت اداری و مبارزه با فساد جهت مدیران دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/93246/برگزاری دوره آموزشی سلامت اداری و مبارزه با فساد جهت مدیران دانشگاه ١٤٠٢/٤/٢٦ جلسه بررسی چالش های شبکه بهداشت و درمان جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/93059/جلسه بررسی چالش های شبکه بهداشت و درمان جاجرم ١٤٠٢/٤/١٩ جلسه آموزشی و توجیهی بازرسی در شبکه شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/91500/جلسه آموزشی و توجیهی بازرسی در شبکه شیروان ١٤٠٢/٢/٣١ انتصاب رئیس جدید بازرسی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/90401/انتصاب رئیس جدید بازرسی دانشگاه ١٤٠٢/٢/٦ انتصاب رئیس بازرسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/81189/انتصاب رئیس بازرسی ١٤٠١/١/٢٨ رویکرد بازرسی باید پیشگیری از تخلف باشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/77879/رویکرد بازرسی باید پیشگیری از تخلف باشد ١٤٠٠/٨/١٦ شناسایی گلوگاه های فسادخیز، نخستین گام در جلوگیری از فساد اداری است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/62367/شناسایی گلوگاه های فسادخیز، نخستین گام در جلوگیری از فساد اداری است سرپرست اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به ارتقای سلامت اداری، گفت: شناسایی گلوگاه های فسادخیز، نخستین گام در جلوگیری از فساد اداری است. ١٣٩٨/٨/٤ ارجاع 4500 نامه سفر رئیس جمهور به دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/59793/ارجاع 4500 نامه سفر رئیس جمهور به دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی رئیس بازرسی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: 4500 نامه مردمی مربوط به سفر اخیر رئیس جمهور به این استان، از استانداری به دانشگاه علوم پزشکی ارجاع شد. ١٣٩٨/٥/١٦ برگزاری دوره های آموزشی سلامت اداری و مبارزه با فساد در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/53970/برگزاری دوره های آموزشی سلامت اداری و مبارزه با فساد در دانشگاه دوره های آموزشی سلامت اداری و مبارزه با فساد توسط اداره بازرسی دانشگاه برگزارشد. ١٣٩٧/١١/٩ صدور ابلاغ بازرسان اداره بازرسي و ارزيابي عملكرد از سوی ریاست دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/52278/صدور ابلاغ بازرسان اداره بازرسي و ارزيابي عملكرد از سوی ریاست دانشگاه ١٣٩٧/٩/١٣ برگزاری کارگاه آموزشی سلامت اداری و مبارزه با مفاسد و مصادیق آن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/50958/برگزاری کارگاه آموزشی سلامت اداری و مبارزه با مفاسد و مصادیق آن ١٣٩٧/٧/٢٤ فعالیت 17 رابط اداره بازرسی در واحد های تابعه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/50951/فعالیت 17 رابط اداره بازرسی در واحد های تابعه دانشگاه سرپرست اداره بازرسی دانشگاه از فعالیت 17 رابط این اداره در واحدهای تابعه دانشگاه خبر داد. ١٣٩٧/٧/٢٣ تدریس دوره اموزشی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/50324/تدریس دوره اموزشی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد ١٣٩٧/٦/٢٦ برگزاری جلسه هماهنگی با رابطین بازرسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/50322/برگزاری جلسه هماهنگی با رابطین بازرسی ١٣٩٧/٦/٢٦ برگزاری جلسات کمیته سلامت اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/49264/برگزاری جلسات کمیته سلامت اداری از ابتدای سال جاری دو کمیته سلامت اداری در دانشگاه تشکیل گردیده است. ١٣٩٧/٥/١٣ برگزاری جلسه تحلیل و بازخورد نیاز ها و انتظارات مشتریان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/40872/برگزاری جلسه تحلیل و بازخورد نیاز ها و انتظارات مشتریان ١٣٩٦/٨/١٤ برگزاری دومین جلسه تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/40845/برگزاری دومین جلسه تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه ١٣٩٦/٨/١٣ دیدار رییس وکارشناسان اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه با سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/40538/دیدار رییس وکارشناسان اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه با سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بجنورد ١٣٩٦/٨/٣ برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی رابطین و تیم بازرسی دانشگاه با برنامه پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/40345/برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی رابطین و تیم بازرسی دانشگاه با برنامه پزشک خانواده ١٣٩٦/٧/٢٩ بازدید از بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/40233/بازدید از بیمارستان امام حسن (ع) ١٣٩٦/٧/٢٥ برگزاری جلسه بررسی گزارش عملکرد شش ماهه اول 96 بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/40235/برگزاری جلسه بررسی گزارش عملکرد شش ماهه اول 96 بیمارستان امام علی (ع) ١٣٩٦/٧/٢٥ برگزاری جلسه رسیدگی به مشکلات خوابگاه پسرانه 16 آذر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/40077/برگزاری جلسه رسیدگی به مشکلات خوابگاه پسرانه 16 آذر ١٣٩٦/٧/٢٢ بازدید از خوابگاه پسرانه 16 آذر پردیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/40048/بازدید از خوابگاه پسرانه 16 آذر پردیس دانشگاه ١٣٩٦/٧/٢٢ برگزاری دومین جلسه کمیته سلامت اداری دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/40081/برگزاری دومین جلسه کمیته سلامت اداری دانشگاه ١٣٩٦/٧/١٩ دیدار رابطین و اعضای تیم بازرسی با ریاست دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/39662/دیدار رابطین و اعضای تیم بازرسی با ریاست دانشگاه ١٣٩٦/٧/١٠ پیام محرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/39439/پیام محرم ١٣٩٦/٧/٢ برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی اعضای تیم و رابطین بازرسی دانشگاه با مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/39276/برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی اعضای تیم و رابطین بازرسی دانشگاه با مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل بودجه ویژه اعضای تیم و رابطین بازرسی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/٦/٢٨ رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/39280/رسیدگی به شکایات ١٣٩٦/٦/٢٨ مشاور وزير و مدير كل دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات منصوب شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/39295/مشاور وزير و مدير كل دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات منصوب شد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دكتر محمد توکلی را به عنوان مشاور وزير و مدير كل دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت بهداشت منصوب کرد. ١٣٩٦/٦/٢٢ جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مشتریان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/37550/جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مشتریان ١٣٩٦/٥/٤ انتصاب دکتر «علی حجازی» به عنوان دبیر دبیرخانه پدافند غیرعامل حوزه سلامت ادارات بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان های وابسته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/35584/انتصاب دکتر «علی حجازی» به عنوان دبیر دبیرخانه پدافند غیرعامل حوزه سلامت ادارات بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان های وابسته دکتر «علی حجازی»به عنوان دبیر دبیرخانه پدافند غیرعامل حوزه سلامت منصوب گردید ١٣٩٦/٢/٢٦ انتصاب دکتر «علی حجازی» به عنوان دبیر دبیرخانه پدافند غیرعامل حوزه سلامت ادارات بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان های وابسته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/35583/انتصاب دکتر «علی حجازی» به عنوان دبیر دبیرخانه پدافند غیرعامل حوزه سلامت ادارات بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان های وابسته Read More دکتر «علی حجازی»به عنوان دبیر دبیرخانه پدافند غیرعامل حوزه سلامت ادارات بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان های وابسته منصوب شد. ١٣٩٦/٢/٢٦ دیدار رابطین اداره بازرسی دانشگاه با رئیس اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/34338/دیدار رابطین اداره بازرسی دانشگاه با رئیس اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات ١٣٩٦/١/١٦ دیدار رئیس اداره بازرسی دانشگاه با ریاست محترم اداره کل بازرسی استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/34335/دیدار رئیس اداره بازرسی دانشگاه با ریاست محترم اداره کل بازرسی استان ١٣٩٦/١/١٦ پیام تبریک"سال جدید" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/34339/پیام تبریک"سال جدید" ١٣٩٦/١/١٦ بازرسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/34327/بازرسی ١٣٩٦/١/١٦ ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/34326/ارزیابی عملکرد ١٣٩٦/١/١٦ بازدید اداره بازرسی دانشگاه از واحد های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/34323/بازدید اداره بازرسی دانشگاه از واحد های تابعه ١٣٩٦/١/١٦ بازدید مشترک دانشگاه با اداره بازرسی استانداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/34322/بازدید مشترک دانشگاه با اداره بازرسی استانداری ١٣٩٦/١/١٦ 15 بهمن ماه ولادت حضرت زینب (س)و روز پرستار گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/32793/15 بهمن ماه ولادت حضرت زینب (س)و روز پرستار گرامی باد ١٣٩٥/١١/١٣ کارگاه آموزشی آشنائی رابطین واعضای تیم بازرسی با حوزه معاونت توسعه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/31705/کارگاه آموزشی آشنائی رابطین واعضای تیم بازرسی با حوزه معاونت توسعه : ١٣٩٥/١٠/٥ جلسه تحلیل شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/31671/جلسه تحلیل شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد ١٣٩٥/١٠/٤ جلسه معارفه رابط بازرسی معاونت غذا و دارو ، بررسی مشکلات حوزه غذا و دارو و ارزیابی عملکرد حوزه مذکور : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/31652/جلسه معارفه رابط بازرسی معاونت غذا و دارو ، بررسی مشکلات حوزه غذا و دارو و ارزیابی عملکرد حوزه مذکور : ١٣٩٥/١٠/١ موافقت با افتتاح دبیر خانه پدافند غیر عامل ادارات بازرسی دانشگاههای علوم پزشکی کشوردر اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/30243/موافقت با افتتاح دبیر خانه پدافند غیر عامل ادارات بازرسی دانشگاههای علوم پزشکی کشوردر اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی : موافقت با افتتاح دبیر خانه پدافند غیر عامل ادارات بازرسی دانشگاههای علوم پزشکی کشوردر اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی : ١٣٩٥/٩/١٤ جلسه مشترک جناب آقای دکتر علی حجازی مشاور محترم ریاست ورئیس اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات دانشگاه با سرپرست ومسئولین واحدهای ستادی مرکز بهداشت بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/30121/جلسه مشترک جناب آقای دکتر علی حجازی مشاور محترم ریاست ورئیس اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات دانشگاه با سرپرست ومسئولین واحدهای ستادی مرکز بهداشت بجنورد ١٣٩٥/٩/٦ جلسه رئیس محترم اداره بازرسی دانشگاه با سرپرست محترم بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/29890/جلسه رئیس محترم اداره بازرسی دانشگاه با سرپرست محترم بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٥/٨/٢٦ اولین همایش کشوری مدیریت عملکرد سلامت در حوزه پدافند غیر عامل ویژه ادارات بازرسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/28529/اولین همایش کشوری مدیریت عملکرد سلامت در حوزه پدافند غیر عامل ویژه ادارات بازرسی اولین همایش کشوری مدیریت عملکرد سلامت در حوزه پدافند غیر عامل ویژه ادارات بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاههای علوم پزشکی در اول آبان ماه 95 در کمپ پتروشیمی بجنورد توسط اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد وپاسخگوئی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار گردید . ١٣٩٥/٨/٤ برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی در حوزه سلامت از منظر پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/27968/برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی در حوزه سلامت از منظر پدافند غیر عامل ١٣٩٥/٧/١٤ برگزاری اولین همایش کشوری ( مدیریت عملکرد سلامت در حوزه پدافند غیر عامل ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/27513/برگزاری اولین همایش کشوری ( مدیریت عملکرد سلامت در حوزه پدافند غیر عامل ) ١٣٩٥/٦/٢٩ کارگاه یک روزه آموزش تدوین برنامه عملیاتی جهت روساومدیران محترم شبکه هاو بیمارستانهای تابعه دانشگاه برگزارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/16860/کارگاه یک روزه آموزش تدوین برنامه عملیاتی جهت روساومدیران محترم شبکه هاو بیمارستانهای تابعه دانشگاه برگزارشد ١٣٩٤/١١/٦ کارگاه یک روزه آموزش تدوین برنامه عملیاتی جهت معاونین ومدیران محترم حوزه ستادی دانشگاه برگزارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/16861/کارگاه یک روزه آموزش تدوین برنامه عملیاتی جهت معاونین ومدیران محترم حوزه ستادی دانشگاه برگزارشد ١٣٩٤/١١/٦ لینک دانلود شاخص های عمومی و تخصص ارزیابی عملکرد سال 95 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/16621/لینک دانلود شاخص های عمومی و تخصص ارزیابی عملکرد سال 95 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٤/١٠/٢٢ بازدید از بیمارستان امام رضا (ع)بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/16159/بازدید از بیمارستان امام رضا (ع)بجنورد بازدید ریاست محترم اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه به همراه کارشناسان از بیمارستان امام رضا (ع)بجنورد ١٣٩٤/٩/٣٠ جلسه مشترک ریاست اداره بازرسی با سرپرست محترم شبکه بهداشت ودرمان رازوجرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/16161/جلسه مشترک ریاست اداره بازرسی با سرپرست محترم شبکه بهداشت ودرمان رازوجرگلان ١٣٩٤/٩/٣٠ جلسه بررسی برنامه عملیاتی معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/14986/جلسه بررسی برنامه عملیاتی معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. ١٣٩٤/٩/٤ جلسه شاخصهای ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/14977/جلسه شاخصهای ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه برگزار شد ١٣٩٤/٩/٤ جلسه بازبینی نحوه خرید دارو و تجهیزات مصرفی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/14983/جلسه بازبینی نحوه خرید دارو و تجهیزات مصرفی برگزار شد ١٣٩٤/٩/٤ اخبار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/13922/اخبار اخبار ١٣٩٤/٨/١٦