• بیمارستان جواد الائمه (ع) جاجرم ( کاربر مهندس حسن زاده)

  • تالار های گفتگو
تالار گفتگو اطلاعات آماری آخرین ارسال
انتقادات و پیشنهادات در سیستم HIS بیمارستان

مدیر تالار : بیمارستان جواد الائمه (ع) جاجرم
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی
تالار های گفتگو معلق شده و یا نیازمند رمز عبور اطلاعات آماری آخرین ارسال
انتقادات و پیشنهادات در سیستم HIS بیمارستان - نیازمند رمز عبور

مدیر تالار : بیمارستان جواد الائمه (ع) جاجرم
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی