• آیا برای استفاده از خدمات کافی نت ها می بایست هزینه ای پرداخت نمود؟

  • خیر ، کلیه خدمات رایگان است ، برای اطلاع از جرئیات به قسمت آمار و فنآوری اطلاعات مراجعه بفرمائید