• مسمومیت در کودکان

27# بوسیله معاونت غذا و دارو
٢٧ آبان ١٣٩٤، ١٢.٣١ عصر
2120 مورد
به چند دلیل مسمومیت در کودکان و پیشگیری از آن دارای اهمیت ویژه ای می باشد.دلیل اول اهمیت سلامت کودکان می باشد.. دلیل دیگر، قابل پیشگیری بودن موارد مسمومیت در کودکان است. اغلب موارد مسمومیت ها در کودکان اتفاقی و یا به دلیل سهل انگاری و اشتباه والدین می باشد یکی دیگر از دلایل اهمیت این موضوع اثرات جبران ناپذیر عوارض مسمومیت در آینده و سلامت کودک است. چه بسا ضایعات بوجود آمده در اثر مسمومیت در کودکی، ممکن است به اختلال و نقصی دائمی در بزرگسالی بدل شود.