• سوالات متداول

52# بوسیله معاونت دانشجویی و فرهنگی
٢٣ آذر ١٣٩٤، ١٣.٢٤ عصر
8343 مورد
86# بوسیله جواد حیدرپور 2
٢٥ آذر ١٣٩٤، ٨.٤٨ صبح
خیر ، به دلیل وجود محدودیت در منابع ، نمی توان به همه متقاضیان وام پرداخت نمود ، برای اطلاع از جرئیات به قسمت مدیریت دانشجویی مراجعه بفرمائید
87# بوسیله جواد حیدرپور 2
٢٥ آذر ١٣٩٤، ٨.٤٩ صبح
خیر ، به دلیل وجود محدودیت ، نمی توان به همه متقاضیان امکان اسکان در خوابگاه را داد ، برای اطلاع از جرئیات به قسمت مدیریت دانشجویی مراجعه بفرمائید
88# بوسیله جواد حیدرپور 2
٢٥ آذر ١٣٩٤، ٨.٥٠ صبح
خیر ، کلیه خدمات رایگان است ، برای اطلاع از جرئیات به قسمت آمار و فنآوری اطلاعات مراجعه بفرمائید