• سوالات متداول

70# بوسیله کاربر خوابگاه 16 آذز
٢٥ آذر ١٣٩٤، ١١.١١ صبح
9525 مورد
97# بوسیله کاربر خوابگاه 16 آذز
٢٥ آذر ١٣٩٤، ١١.١٢ صبح
غیر بومی
98# بوسیله کاربر خوابگاه 16 آذز
٢٥ آذر ١٣٩٤، ١١.١٢ صبح
هزینه خوابگاه بصورت ترمی محاسبه می شود و بر حسب تراکم اتاق ها و طبق تعرفه وزارت بهداشت می باشد
99# بوسیله کاربر خوابگاه 16 آذز
٢٥ آذر ١٣٩٤، ١١.١٣ صبح
ورود ساعت 20:30 و خروج ساعت 2 ساعت بعد از اذان صبح
100# بوسیله کاربر خوابگاه 16 آذز
٢٥ آذر ١٣٩٤، ١١.١٣ صبح
1- یخچال 2- اتو 3- گاز
101# بوسیله کاربر خوابگاه 16 آذز
٢٥ آذر ١٣٩٤، ١١.١٣ صبح
تراکم اتاق ها 6 نفره و 10 نفره می باشد.