سه شنبه ٢٠ تير ١٣٩٦ -مسئول گروه


معرفی :

نام و نام خانوادگی : محمد حسن سنائی

سمت : کارشناس مسئول بودجه هزینه ای

مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری

تلفن تماس : 31511169  - 058

شرح وظائف :

1- ارتباط مستمر با كارشناسان بودجه وزارت متبوع و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور.

2- ارتباط مستمر با اداره اعتبارات و تنظيم حسابها با مديريت امور مالي دانشگاه.

3- شركت در دوره هاي آموزشي بودجه براي روزآمد شدن اطلاعات.

4- شركت در جلسات كميته تخصيص به منظور بررسي اعتبارات درخواستي واحدها و ارائه نظرات كارشناسي در خصوص حوزه مربوطه.

5- تهيه نمودار و آمارهاي مورد نياز و تجزيه و تحليل آنها.

6- تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي دانشگاه در چارچوب سياستها و ضوابط بودجه كل كشور و بر اساس شاخص ها و نرمهاي مورد تاييد کميته تخصيص.

7- تهيه و تنظيم بودجه تفضيلي ( اصلاحيه ، مصوب ) جهت طرح و تصويب در جلسه هيات امناء دانشگاه .

8- توزيع اعتبارات ساليانه واحدها بر اساس شاخصها و نرمهاي مورد تائيد کميته تخصيص جهت طرح و تصويب در هيات رئيسه دانشگاه .

9- تخصيص اعتبارات اعم از هزينه ، تملک دارائي سرمايه اي ، درآمدهاي اختصاصي و رديف هاي ابلاغي به واحدهاي تابعه.

10- نظارت بر اجراي بودجه واحدها از طريق مقايسه عملكرد با بودجه مصوب بر اساس سرفصلهاي ابلاغ شده طي دوره هاي سه ماهه.

11- پشتيباني از بودجه ريزي انجام شده در طول سال و انجام جابجايي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.

12- بررسي و تهيه گزارش از چالشها و مشكلات اعتباري دانشگاه و برآورد كسري واحدها.

13- انجام ساير امور مربوطه طبق نظر مافوق

واحدهای مرتبط :

·         معاونت درمان

·         معاونت غذا و دارو

·         معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

·         معاونت بهداشتی

·         مرکز مدیریت حوادث و فوریتها

جستجو
اخبار (۳۶۳۶ بازدید)
بودجه ریزی عملیاتی (۱۵۳۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...