سه شنبه ٢٠ تير ١٣٩٦ -درمان و بهداشت


معرفی :

نام و نام خانوادگی : سمیرا فخار

سمت : کارشناس بودجه حوزه درمان و بهداشت

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری

تلفن تماس :  31511174 - 058

 

شرح وظایف:

1- تخصيص بودجه جاري واحدهاي درماني و بهداشتی در مقاطع ۳ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه،۱۲ماهه و تخصیص های اصلاحی

2-تهيه و تنظيم موافقت نامه

3-تنظيم اصلاحيه موافقتنامه ها

4ـ تهيه و تنظيم بودجه تفصيلي مصوب و اصلاحيه

5- تهيه شناسنامه واحدهاي درماني و بهداشتی

6- تنظيم و ارسال فرمهاي بودجه جهت دريافت اطلاعات واحدها

7- ثبت تفاهم نامه واحدهاي درماني و بهداشتی

8- ابلاغ تخصیص درآمد های اختصاصی و ۵% درآمد

9- صدور تخصیص درآمد های بيمارستاني و مراکز بهداشتی و درمانی ، دارو و تجهیزات پس از وصول آن در پایان هرماه

10-تهیه و تنظیم آمار بازنشستگان و اختصاص مبلغ پاداش مربوطه به واحدها

11-نظارت بر اجراي بودجه بر اساس اطلاعات دريافتي از واحدها

12- پايش عملكرد منابع اختصاصي و عمومي در بخش بودجه جاري و تحلیل داده ها

13-پيش بيني درآمدها و برآورد هزينه هاي واحدهاي تابعه و ابلاغ تخصيص بودجه

14- ارائه نظرات و تعامل با واحدهای مرتبط و نیز مسئول واحد بودجه در خصوص روند بهبود فرايندها

 

واحدهای مرتبط :

  ـ  بیمارستان امام علی (ع) بجنورد

  ـ  بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد

  ـ  بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد

 ـ  بیمارستان بنت الهدی بجنورد

 ـ بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان

  ـ  بیمارستان خاتم النبیاء شیروان

 ـ بیمارستان جواد الائمه جاجرم

ـ بیمارستان شهدای فاروج

 ـ بیمارستان پورسینا مانه و سملقان

ـ مرکز بهداشت بجنورد

ـ شبکه بهداشت و درمان شیروان

ـ شبکه بهداشت و درمان جاجرم

ـ شبکه بهداشت و درمان گرمه

ـ شبکه بهداشت و درمان فاروج

ـ شبکه بهداشت و درمان مانه و سملقان

ـ شبکه بهداشت و درمان رازوجرگلان

جستجو
اخبار (۳۶۳۶ بازدید)
بودجه ریزی عملیاتی (۱۵۳۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...