×
  • چهارشنبه ٣١ شهریور ١٤٠٠
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
مصاحبه با بهمن گریوانی رزمنده دفاع مقدس و مدافع سلامت

مصاحبه با بهمن گریوانی رزمنده دفاع مقدس و مدافع سلامت
چهارشنبه ٣١ شهریور ١٤٠٠

مصاحبه با بهمن گریوانی رزمنده دفاع مقدس و مدا...

گزارش تصویری
تقدیم مدال های قهرمانان جودو خراسان شمالی به مدافعان سلامت

تقدیم مدال های قهرمانان جودو خراسان شمالی به مدافعان سلامت
سه شنبه ١٦ شهریور ١٤٠٠

تقدیم مدال های قهرمانان جودو خراسان شمالی به...