يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

ماموریت های مشترک منطقه


 

توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه‌های نسل سوم

مسئول کارگروه: آقای مهندس محمد امین یونسی هروی

گزارش عملکرد

 

آموزش پاسخگو و عدالت محور

مسئول کارگروه: آقای دکتر علی حجازی

گزارش عملکرد

 

اعتلای اخلاق حرفه ای

مسئول کارگروه: خانم محبوبه طباطبایی چهر

گزارش عملکرد

 

بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

مسئول کارگروه: آقای دکتر حامد قاسم زاده مقدم

گزارش عملکرد

 

توسعه آموزش مجازی در آموزش علوم پزشکی

مسئول کارگروه: آقای دکتر مهدی خانکلابی

گزارش عملکرد

 

ارتقای نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

مسئول کارگروه: خانم دکتر زکیه کشاورزی

گزارش عملکرد

 

اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی

مسئول کارگروه: آقای دکتر حسن نامدار

گزارش عملکرد

 

اعتباربخشی موسسات آموزشی

مسئول کارگروه: خانم محبوبه طباطبایی چهر

گزارش عملکرد

 

توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی

مسئول کارگروه: آقای دکتر حسن پاهنگ

گزارش عملکرد

 
جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...