ستاد دانشگاه: 16-32221910- 058  

تلفن سلامت (ارتباط مستقيم با رياست دانشگاه): 32245070-058 

سامانه پيام كوتاه : 30006148

آدرس پست الکترونیکی: info@nkums.ac.ir

دکتر علی حق بین ریاست دانشگاه

dr.golmakani@nkums.ac.ir

آدرس :بجنورد ، بلوار دولت ، ستاد مركزي دانشگاه

 

در صورت داشتن هر گونه پیشتهاد و یا انتقاد، میتوانید از طریق یکی از راه های ارتباطی فوق با ما در ارتباط باشید.