گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۶ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۳۳ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۴۷۱ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۳۷۲۵۱ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٣/٤/١٠ - ۱۹۸ مورد

کنترل عفونت


         

مژگان اکبری

سوپروایزر کنترل عفونت

تلفن تماس : 05832276001 تا 05832276005

شرح وظايف پست سازماني واحد (کنترل عفونت)

 • شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش
 • بکارگيري نتايج پژوهش هاومطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و کنترل عفونت بيمارستاني
 • همکاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي کادر پرستاري دانشجويان و ساير کارکنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و کنترل عفونت با همکاري سوپروايزر آموزشي
 • شرکت در جلسات و دوره هاي آموزشي که در رابطه با کنترل عفونت براي کادر پرستاري با ساير گروهها برگزار مي شود
 • تشکيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واکسيناسيون براي کارکنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد ثبت
 • ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناک و ارائه راهکاري مناسب به کميته کنترل عفونت بيمارستان
 • نيازسنجي آموزشي کارکنان بيمارستان در خصوص عفونت هاي بيمارستاني و پي گيري اثربخشي آموزشي
 • بازديد روزانه از بخش هاي مختلف بيمارستاني براي کشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائم باليني و ثبت ارائه گزارشات لازم به کميته مزبور
 • تهيه و تدوين دستورالعمل هاي کنترل عفونت در بخش هاي ويژه و ساير قسمت هاي آسيب پذير بر اساس استاندارهاي مراقبتي با همکاري کميته کنترل عفونت
 • نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط کميته کنترل عفونت در کليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به کميته مزبور
 • نظارت و کمک در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي کميته و امکانات موجود
 • همکاري با تيم کنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص.تحقيق کنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيري هاي بيمارستاني
 • شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی

جستجو
پمفلت آسم (۱۶۴۹ بازدید)
در درست ساخت (۱۰۱۵ بازدید)
فرم های دیالیز (۸۸۵ بازدید)
پمفلت (۶۳۳ بازدید)
راهنمای مراجعین (۶۲۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...