کارکنان مرکز


 

خانم زهرا محمدزاده

 

تحصیلات

کارشناس تکنولوژی آموزشی

تلفن

05832246105 داخلی 202

ایمیل

Zahra.2ash64@gmail.com

شرح وظایف

 

آقای مصطفی کمیزی

تحصیلات

کارشناسی ارشد بیوشیمی

تلفن

05832246105 داخلی 201

ایمیل

Mos.kamizi@gmail.com

شرح وظایف

 

آقای مهدی کفاش بجستانی

تحصیلات

کارشناسی ارشد ژنتیک

تلفن

05832246105 داخلی 201

ایمیل

Mehdi.kafash@gmail.com

شرح وظایف

 

خانم مریم رجبی

 

تحصیلات

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن

05832246105 داخلی 202

ایمیل

Shohreresalaty@gmail.com

شرح وظایف

خانم منا جهاندیده

تحصیلات

کارشناسی علوم تربیتی

تلفن

05832246105 داخلی 202

ایمیل

71jahandide@gmail.com

شرح وظایف

 

 جستجو
اعزام تیم المپیاد (۱۱۲۷ بازدید)
پیام تسلیت (۱۱۲۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...