معرفی


یکی از وظایف اصلی دانشگاه که به عنوان یک نکته قوت محسوب می‌شود و آموزش دانشگاه با تمرکز بر آن در نظر دارد کارکرد مطلوب‌تری در توسعه سلامت و پزشکی ارائه نماید، توجه به استعدادهای درخشان و نخبه پروری است که علاوه بر تامین بدنه کارشناسی قوی و مطمئن در حیطه سلامت و پزشکی بتواند سیستم های خبره ای را ایجاد نماید. موتور محركه جوامع پرشتاب، نخبگان و انسان‌هاي باهوش هستند و ارزش افزوده ملی این ملل به ظهور پدیده های انسانی نادر و خارق العاده ای که با تراوشات ذهنی، جامعه خویش را به خودباوری، استقلال و توسعه پایدار سوق می‌دهند. دفاتر استعدادهای درخشان جای پایی برای حضور و سکویی برای جهش انسان‌هایی است که می خواهند توانایی خود را عرضه نمایند، برای انان که می‌خواهند نشان دهند که ما می توانیم. واحد استعداد درخشان شاخه‌اي از مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه مي باشد كه براي اولين بار در سال 1385 تأسيس گرديد و در ابتدا با تدوین آیین نامه داخلی فعالیت نمود و هم اکنون فعالیت‌های خود را با پوشش 100 درصدی آیین نامه‌های وزارت متبوع ادامه می‌دهد.

 هدف کلی این دفتر فراخوان و جذب جوانان پر توان و نخبه می‌باشد تا با فراهم نمودن فرصت حداکثر رشد شناختی و خودباوری را در این عزیزان به وجود آورد.جستجو
پیام تسلیت (۱۱۲۱ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۱۲۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...