معرفی


ارتقای آزمون‌های علوم پزشکی با بهره‌مندی از تجربیات بین المللی صورت می گیرد و هدف اصلی آن  استانداردسازی سوالات آزمون‌ها، استفاده از روش‌های جدید نمره‌سازی و ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده افراد است. همچنین آماده‌سازی داوطلبان برای موفقیت در آزمون‌های استاندارد، استفاده از بانک تست مؤسسات بین المللی سنجش، استفاده از تجربه‌های موجود جهانی برای ارتقای مرکز سنجش پزشکی و به کارگیری و بومی‌سازی تکنیک‌ها و شیوه‌های نوین سنجش و ارزیابی داوطلبان و فراگیران از دیگر اهداف این واحد است. جستجو
پیام تسلیت (۱۱۷۰ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۱۶۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...