معرفی


برنامه‌هاي درسي، مهم‌ترين مؤلفه نظام آموزش عالي هر كشوري محسوب مي شوند. توجه به لزوم برنامه ريزي درسي و دقت در اجزاء تشكيل دهنده آن به عنوان يك سيستم و مجموعه، نشانگر حساسي از سازمان فكري و روند آموزشي اساتيد مي باشد. براي يادگيري موثر و دستيابي به اهداف آموزش، داشتن اطلاع كافي و جامع از ماهيت برنامه ريزي درسي مورد نياز همه آموزش دهنده ها مي باشد. بنابراين، با توجه به اهميت و نقش برجستة برنامه‌هاي درسي، بررسي و تحقيق درباره كارآيي هر چه بيشتر آنها در شيوه تدريس، سنجش و در نهايت يادگيري فراگيران بسیار ضروری و با اهمیت به نظر می رسد. این واحد به منظور بهبود و بازنگري برنامه هاي آموزشي و هدفمند شدن برنامه هاي آموزشي راه اندازی شده است. جستجو
پیام تسلیت (۱۰۷۹ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۰۶۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...