معرفی


 آموزش مبتنی بر شواهد یک رویکرد آموزشی و یا یک تکنیک خاص نیست، بلکه توجه به کنجکاوی بی پایان در مورد این موضوع است که کدام عوامل و متغیرها منجر به نتایج یادگیری بهتر می شوند .به عبارت دیگر هدف از آموزش مبتنی بر شواهد پرکردن شکاف بین نظریه و عمل است. به طور کلی فلسفه آموزش مبتنی بر شواهد این است که اقدامات آموزشی بایستی مورد ارزیابی قرار گیرند تا مشخص شود که آیا عملی هستند یا نه؛ و در گام بعدی نتایج بایستی منعکس شوند تا در محیط آموزشی مورد استفاده قرار گیرند. آموزش مبتنی بر شواهد نیازمند به کارگیری شواهد موجود و تدوین و ایجاد شواهد جدید است.  جستجو
پیام تسلیت (۱۱۵۲ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۱۴۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...