اهداف واحد ارزشیابی اساتید


هدف كلي:

ارتقا بهره وري آموزشی (Educational Productivity) از طريق بهبود عملكرد اساتيد بر مبناي ارزشيابي مستمر و جامع

اهداف اختصاصي:

  • ارائه بازخورد به اساتید جهت اصلاح و بهبود تدريس
  • ارتقای توانایی قضاوت عضو هيأت علمي از خود (Self-judgment)
  • افزايش انتقادپذيري در اعضاي هيأت علمي
  • افزايش مسئوليت پذيري دانشجو
  • افزايش قابليت قضاوت در دانشجو
  • ايجاد احساس مشاركت در فعاليت هاي آموزشي
  • بررسي نقاط قوت و تأكيد بر آن
  • تهيه ملاك ها و شاخص هاي معتبرتر و پاياتر ارزشيابي
  • تعيين و استفاده از منابع معتبرتر ارزشيابي


جستجو
پیام تسلیت (۱۰۳۸ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۰۲۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...