يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

www.nkums.ac.ir


مسئول واحد آموزش پاسخگو


مسئول واحد :

دکتر مجید غفوری- متخصص عفونی- استادیار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

آدرس ایمیل: ghafourim841@yahoo.com

 تلفن تماس: 2296764-0584

 دبیر کمیته و کارشناس مسئول:

احسان ابویی مهریزی، کارشناس ارشد بهداشت محیط - عضو هیأت علمی گروه بهداشت محیط - دانشکده بهداشت   

CV

ایمیل :   ehsan.abouee@gmail.com

تلفن : 2247283- 0584

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...