• نظر شما در مورد برنامه های فرهنگی دانشگاه علوم پز...

2# بوسیله معاونت دانشجویی و فرهنگی
٧ بهمن ١٣٩٣، ١٢.٣٥ عصر
9717 مورد
دانشجویان و کارکنان می توانند نظرات خود را برای ارتقا فعالیت های فرهنگی و ورزشی دانشگاه اعلام نمایند
2# بوسیله (بی نام)
٧ بهمن ١٣٩٣، ١٢.٣٩ عصر
سلام برنامه های فرهنگی دانشگاه اگه به کارکنان هم توجه بشود خیلی خوب است