يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

معرفی دبیرخانه ستاد


 

در راستاي تحقق طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي و آمايش سرزمين و با تأکيد بر اولويت هاي کشور و کلان منطقه نهم آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور، دبيرخانه ستاد تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی شکل گرفت. این دبیرخانه بر اساس ماموریت های ابلاغی از سوی دبیرخانه ستاد طرح تحول آموزش کلان منطقه 9 کشوری، فعالیت های خود را در قالب دو دسته زیر دنبال می نماید:

    1- ماموریت های مشترک میان همه مناطق آمایشی

    2- ماموریت های ویژه منطقه نه در راستای کسب مرجعیت علمی

به منظور عملياتي ساختن طرح تحول و نوآوري آموزش، براي هر بسته ماموریتی يک کارگروه متشکل از اعضاي  هيئت علمي، کارشناسان زير نظر دبيرخانه ستاد تشکیل گردیده است.

سرپرست دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

آقای دکتر سید جواد پورنقی

ایمیل: pournaghij861@yahoo.com


جانشین سرپرست دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

آقای دکتر بهرام بیباک

ایمیل: bibak44@yahoo.com

 

مسئول دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

خانم دکتر زهره عباسی

ایمیل: abasi_zohreh_55@yahoo.com

کارشناس مسئول دبیرخانه:

خانم الهام شریفیان

ایمیل: sharifianElham@yahoo.com

کارشناس برنامه ریزی و پایش در طرح تحول و نوآوری در آموزش:

آقای جواد یزدانی

ایمیل : yazdanijavavd210@gmail.com


محل دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...