درباره ما

ویدئو معرفی

تماس با ما

بجنورد، بلوار دولت
ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
کد پستی : 75516-94149
پست الکترونیکی : majid.pourkhayat@nkums.ac.ir