طرح رضایت سنجی اعضا هیات علمی

1240

پرسشنامه سنجش رضایتمندی اعضای هیات علمی

همکار گرامی

با سلام و احترام؛ پرسشنامه ای که در اختیار دارید به منظور گردآوری اطلاعات برای سنجش "تعیین میزان رضایت شغلی اعضای هیات علمی"تدوین شده است. از آنجا که اطلاعات صحیح و درست علاوه بر رهنمون کردن محقق به سمت استنتاج منطقی و تصمیم گیری های مدیریتی در سطوح بالاتر، مبنای استواری نیز می باشد؛ لذا با دادن پاسخ های دقیق و کامل ، ما را در این امر یاری رسانید. لازم به ذکر است پاسخ های شما براساس معیارهای پژوهشی کاملامحرمانه تلقی خواهد شد. قبلاً از همکاری شما متشکریم.

 
از مجموع 12 رأی