معرفی مدیر


 

نام و نام خانوادگی: دکتر سید رضا آل طه

مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت  آموزشی(Ph.d)

سمت : مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

شماره تماس:0583151-داخلی1115

پست الکترونیکی :esstekhdamtaha@gmail.com

سوابق پژوهشی و تحقیقاتیpdfجستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...