شرح وظایف


شرح وظایف :

-مطالعه قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و ائین نامه های مربوط به مهندسی سازمان و تشکیلات و ابلاغ، آموزش و نظارت بر اجرای صحیح آنها.

- بررسی ، مطالعه و تجزیه و تحلیل ساختار و تشکیلات تفصیلی دانشگاه و پیگیری جهت ارتقاء و توسعه آن.

- پیگیری، دریافت و بررسی پیشنهاد های تغییر ساختار و تشکیلات از جانب واحدهای تابعه .

- پیگیری اخذ شناسه ملی برای دانشگاه و واحد های تابعه.

- بررسی، ایجاد و اعلام پستهای سازمانی جهت آزمون های استخدامی تبدیل وضع نیروهای ایثارگر، قرارداد کار معین و غیره.

- هماهنگی و پیگیری به منظور برگزاری کمیته ساختار و فن آوریهای مدیریتی دانشگاه و اجرای مصوبات آن.جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...