شرح وظایف


شرح وظایف :

1ـ اصلاح و بازنگری مشاغل اختصاصی و عمومی؛

2ـ تهیه و تدوین شناسنامه، شرح شغل، شرح وظایف، شایستگی ها و مهارتهای مورد نیاز مشاغل اختصاصی و عمومی؛

3ـ انطباق عناوین پستهای سازمانی با عناوین مشاغل اختصاصی و عمومی ابلاغی؛

4ـ تغییر عناوین مشاغل و انتصاب به پستهای سازمانی، بررسی و احتساب تجربه شغلی؛

5ـ مدیریت سامانه مهندسی مشاغل (ارتقاء طبقات و رتبه های شغلی، احتساب مدارک تحصیلی، صدور مجوز ادامه تحصیلی)؛

6ـ رعایت ضوابط مرتبط با انتخاب، انتصاب و شایستگی مدیران؛

7ـ درج اطلاعات مدیران در بانک الکترونیکی اطلاعات مدیران دستگاه؛جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...