معرفی


نام و نام خانوادگی :  فاطمه رضایی

سمت :  کارشناس  واحد آموزش و توانمند سازی کارکنان

مدرک تحصیلی :  لیسانس کامپیوتر

تلفن تماس :0583151  داخلی 1189جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...