شرح وظایف


شرح وظایف :

  آموزش سامانه به رابطين آموزش

تاييد دورهاي آموزش (عناوين )در نرم افزار آموزش كاركنان

تاييد گواهينامه فردي پرسنل

بارگذاري دوره هاي آموزش الكترونيكي (غير حضوري)در نرم افزار آموزش

سنجش اثر بخشي دورها از طريق سامانه

نيازسنجي آموزش كاركنان

پشتيباني سامانه از طريق شركت آذرخش

نظارت بر دوره های آموزشی در حال برگزاری در سطح واحدهای تابعه

اطلاع رساني بخشنامه ها و مصوبات كميته اجرايي آموزشي به  كاركنان و همچنين اجراي مصوبات

رابط روابط عمومي مديرت منابع انساني دانشگاه بارگذاري خبر ،بخشنامه ها

 جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...