مدیر اطلاع رسانی پزشکی

1607

  مدیر اطلاع رسانی پزشکی

دکتر محمد امین یونسی هروی

دکتری مهندسی پزشکی- استادیار

CV

سنوات: 15 سال

پست الکترونیک: a.younessi@nkums.ac.ir

شماره تماس:
0583-1511423 

 

وظایف رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی :

۱- تأمین منابع علمی دانشگاه اعم از چاپی و الکترونیکی

۲- برگزاری کارگاه‌های متعدد جهت آموزش نیروی انسانی شاغل در واحدهای تابعه دانشکده‌ای و بیمارستانی به منظور ارتقای سطح علمی آنها

۳- مدیریت جامع نرم افزارهای بکار گرفته شده در مراکز اطلاع رسانی .

۴- کنترل، نظارت و ارزشیابی عملکرد مراکز اطلاع رسانی واحدهای مربوطه

۵- نظارت و سازمان دهی کارگاه‌های علم سنجی و منابع الکترونیکی مورد نیاز اعضای هیأت علمی و واحدهای تابعه

۶- به روزرسانی نرم افزارهای مورد استفاده در مراکز اطلاع رسانی دانشگاه

۷-  برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت ارتقای شاخص‌های وبومتریکس

۸- بررسی علم‌سنجی تولیدات علمی دانشگاه جهت شناخت عوامل مؤثر بر آن و مقایسه با دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی هم‌تراز؛

9- بررسی عوامل مؤثر بر برونداد پژوهشی اعضای هیأت علمی و محققان دانشگاه و ارائه گزارشات
از مجموع 14 رأی

فاقد نظر