×
  • شنبه ١٢ آذر ١٤٠١
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

اخبار
آزمون جامع توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد

پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١ ۶۶

آزمون جامع توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ب...

روز نخست ششمین دوره آزمون جامع توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد.
صوت و فیلم
دیدار  رئیس دانشگاه با خانواده شهدا و جانبازان پرستار

دیدار رئیس دانشگاه با خانواده شهدا و جانبازان پرستار
سه شنبه ٨ آذر ١٤٠١

دیدار رئیس دانشگاه با خانواده شهدا و جانبازا...

گزارش تصویری
تبریک روز پرستار

تبریک روز پرستار
چهارشنبه ٩ آذر ١٤٠١

تبریک روز پرستار