×
  • یكشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
کلیپ مراسم تشیع و بدرقه پیکر شهید رستمی توسط کادر درمان

کلیپ مراسم تشیع و بدرقه پیکر شهید رستمی توسط کادر درمان
دوشنبه ١٣ اردیبهشت ١٤٠٠

تدوین:مهدی احمدی

گزارش تصویری
افتتاح آزمایشگاه مرجع مولکولی

افتتاح آزمایشگاه مرجع مولکولی
شنبه ٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠

افتتاح آزمایشگاه مرجع مولکولی