×
  • چهارشنبه ١٠ آذر ١٤٠٠
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

اخبار
ایمان و کمک رساندن به مردم دو خصلت والا در اسلام هستند

سه شنبه ٩ آذر ١٤٠٠ ۸۰

ایمان و کمک رساندن به مردم دو خصلت والا در اسلام هستند

سرپرست نهاد نمایندگی دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در دیدار با کارکنان مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در مانه و سملقان با بیان این که کادر بهداشت و درمان در خدمات رسانی پیش قدم هستند با اشاره به حدیث گهربار امام حسن عسکری علیه السلام که فرموده ا...
صوت و فیلم
مردم خراسان شمالی دارای فرهنگ بالایی در حوزه سلامت هستند

مردم خراسان شمالی دارای فرهنگ بالایی در حوزه سلامت هستند
چهارشنبه ١٠ آذر ١٤٠٠

مردم خراسان شمالی دارای فرهنگ بالایی در حوزه ...

گزارش تصویری
افتتاح اکسیژن ساز 600لیتری بیمارستان پور سینا  و بازدید سرپرست دانشگاه ازشبکه بهداشت و درمان آشخانه

افتتاح اکسیژن ساز 600لیتری بیمارستان پور سینا و بازدید سرپرست دا...
چهارشنبه ١٠ آذر ١٤٠٠

افتتاح اکسیژن ساز 600لیتری بیمارستان پور سین...