درباره ما

خاطرات و سختی کار پرستاران شاغل در بخش ویژه نوزادان

اطلاعات بیشتر گالری تصاویر

ویدئو معرفی

معرفی همکاران

توانمندسازی و ارتقای همکاران

تماس با ما

بجنورد- خیابان طالقانی غربی - چهارراه مخابرات جنب بانک صادرات -
شماره تماس 32210940
کد پستی : ---
پست الکترونیکی : ---