معاون درمان

3646

 


معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي از سال 1384 كه تقسيمات كشوري استان خراسان شمالي شكل گرفت،  ايجاد شد. و هماهنگ با رشد و توسعه دانشگاه در سطوح مختلف توسعه يافت كه مسئوليت تامين ،حفظ و ارتقاي سطح خدمات درماني را جهت آحاد مردم جامعه در سطح استان بر عهده دارد .

 

 

معاون درمان : دکتر علی عفتی زاده

  تخصص : متخصص چشم پزشکی

شماره تماس :05832210948

ایمیل :a.efatizadeh@nkums.ac.ir

سنوات کاری : 6 سال

 

چشم انداز :

پيشرو در تعالي خدمات درماني و ارتقاي شاخص هاي سلامت  در بين 3 دانشگاه برتر همتراز كشور

بيانيه رسالت معاونت :

معاونت درمان دانشگاه وظيفه تامين عادلانه خدمات درمانی و حفظ و ارتقا سطح سلامت جامعه تحت پوشش را برعهده دارد و در جهت تحقق اين خدمت با استفاده از كليه توانمنديهاي خود در راستاي توسعه و تعالي خدمات درماني با محوريت منشور حقوق بيمار و ارزشهاي اسلامي با اتكال به خداوند منان گام برخواهد داشت.

اهداف كلي :

 1-توسعه زير ساختهاي لازم جهت ارتقا سطح كمي و كيفي خدمات درماني ارائه شده

2- توسعه زير ساختهاي طرح جامع نظام فنآوري اطلاعات و آمار

3- ارتقا تعالی خدمات تشخیصی و درمانی در قالب حاکمیت بالینی

4-توسعه تفكر سيستميك و استراتژيك و نظام مبتني بر عملكرد

5-ارتقاي كيفيت خدمات اورژانس پيش بيمارستاني و بيمارستاني

6- توسعه عدالت در سلامت

7-بهبود مدیریت کنترل حوادث مترقبه و غیر مترقبه
از مجموع 29 رأی