×
  • شنبه ١٢ فروردین ١٤٠٢
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

صوت و فیلم
گام های بلند دانشگاه برای اجرای عدالت در دسترسی به خدمات سلامت

گام های بلند دانشگاه برای اجرای عدالت در دسترسی به خدمات سلامت
چهارشنبه ٩ فروردین ١٤٠٢

گام های بلند دانشگاه برای اجرای عدالت در دستر...

گزارش تصویری
بازدیدهای سرزده سرپرست دانشگاه از مراکز بهداشتی و درمانی بجنورد

بازدیدهای سرزده سرپرست دانشگاه از مراکز بهداشتی و درمانی بجنورد
چهارشنبه ٩ فروردین ١٤٠٢

بازدیدهای سرزده سرپرست دانشگاه از مراکز بهدا...