×
  • شنبه ١٨ آذر ١٤٠٢
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

اخبار
گام‌های استوار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در عرصه بین‌الملل

شنبه ١٨ آذر ١٤٠٢ ۲۳ دکتر شاهین‌فر بادعوت وزیربهداشت وصنایع پزشکی ترکمن...

گام‌های استوار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در عرصه بین‌الملل

دکتر شاهین‌فر با دعوت وزیر بهداشت و صنایع پزشکی ترکمنستان، طی یک سفر سه روزه در عشق‌آباد حضور یافت و به عنوان نماینده وزارت بهداشت، تجارب موفق کشور ایران در حوزه بهداشت و درمان را در یک کنفرانس علمی ارائه و نیز برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در عرصه بین‌المل...
صوت و فیلم
اولین اکوکاردیوگرافی مری در خراسان شمالی

اولین اکوکاردیوگرافی مری در خراسان شمالی
شنبه ١٣ آبان ١٤٠٢

اولین اکوکاردیوگرافی مری در خراسان شمالی

گزارش تصویری
برگزاری مراسم ایام فاطمیه در مسجد امام علی(ع)

برگزاری مراسم ایام فاطمیه در مسجد امام علی(ع)
سه شنبه ٧ آذر ١٤٠٢

برگزاری مراسم ایام فاطمیه در مسجد امام علی(ع...