×
  • یكشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠٠
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
شور انتخاباتی با موسیقی خراسان شمالی

شور انتخاباتی با موسیقی خراسان شمالی
چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠

شور انتخاباتی با موسیقی خراسان شمالی

گزارش تصویری
بازدید مدیرکل بازرسی خراسان شمالی از مرکز تخصصی قلب بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد

بازدید مدیرکل بازرسی خراسان شمالی از مرکز تخصصی قلب بیمارستان اما...
دوشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٠

بازدید مدیرکل بازرسی خراسان شمالی از مرکز تخ...