×
  • پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
عملیات اورژانس هوایی خراسان شمالی

عملیات اورژانس هوایی خراسان شمالی
سه شنبه ٢٤ فروردین ١٤٠٠

کارگردان:مهدی احمدی

گزارش تصویری
تبریک رئیس دانشگاه و اهدای شاخه گل به همکاران بهداشت به مناسبت روز جهانی بهداشت

تبریک رئیس دانشگاه و اهدای شاخه گل به همکاران بهداشت به مناسبت رو...
چهارشنبه ١٨ فروردین ١٤٠٠

تبریک رئیس دانشگاه و اهدای شاخه گل به همکارا...