×
  • چهارشنبه ٤ خرداد ١٤٠١
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
رژه خودروی در سومین روز از هفته سلامت

رژه خودروی در سومین روز از هفته سلامت
دوشنبه ١٩ اردیبهشت ١٤٠١

رژه خودروی در سومین روز از هفته سلامت

گزارش تصویری
دومین مجمع سلامت استان خراسان شمالی

دومین مجمع سلامت استان خراسان شمالی
چهارشنبه ٤ خرداد ١٤٠١

دومین مجمع سلامت استان خراسان شمالی