×
  • جمعه ٢٤ فروردین ١٤٠٣
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
--%>

اخبار
خدمات‌‌دهی به بیش از 67هزار نفر در مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دوشنبه ٢٠ فروردین ١٤٠٣ ۴۳ طی اجرای طرح سلامت نوروزی انجام شد؛

خدمات‌‌دهی به بیش از 67هزار نفر در مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه عل...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی گفت: همزمان با ایام تعطیلات سال نو و اجرای طرح سلامت نوروزی 67 هزار و 374 نفر از خدمات نوروزی بهداشت و درمان بهره مند شده اند.
صوت و فیلم
حیات

حیات
یكشنبه ١٩ فروردین ١٤٠٣

حیات

گزارش تصویری
حضور پرشور کارکنان دانشگاه در راهپیمای روز قدس

حضور پرشور کارکنان دانشگاه در راهپیمای روز قدس
شنبه ١٨ فروردین ١٤٠٣

حضور پرشور کارکنان دانشگاه در راهپیمای روز ق...