×
  • یكشنبه ٣ مرداد ١٤٠٠
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

صوت و فیلم
آغاز تزریق واکسن برکت در خراسان شمالی

آغاز تزریق واکسن برکت در خراسان شمالی
یكشنبه ٢٧ تیر ١٤٠٠

آغاز تزریق واکسن برکت در خراسان شمالی

گزارش تصویری
آغاز تزریق واکسن کوو ایران برکت در خراسان شمالی

آغاز تزریق واکسن کوو ایران برکت در خراسان شمالی
شنبه ٢٦ تیر ١٤٠٠

آغاز تزریق واکسن کوو ایران برکت در خراسان شم...