درباره ما

ویدئو معرفی

ارتباط با ما

خراسان شمالی- بجنورد- بلوار دولت- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی- اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت
---
کد پستی : 94149-75516
پست الکترونیکی : info@nkums.ac.ir